Bijbelzondag

NBV21 – van en voor de kerk

Doe mee met Bijbelzondag

Op zondag 31 oktober was het Bijbelzondag. Samen met kerken in Nederland en Vlaanderen willen we ieder jaar met Bijbelzondag extra stilstaan bij de Bijbel.

Op zoek naar betekenis 

Natuurlijk kun je ook op een ander moment nog Bijbelzondag vieren. Daarvoor heeft het NBG verschillende dingen ontwikkeld. Het thema is ‘Op zoek naar betekenis.’ De Bijbel geeft lezers op zoveel manieren betekenis: de Bijbel biedt hoop en troost, geeft richting en leert ons over God. Op Bijbelzondag nodigen we kerken en bijbellezers uit de betekenis van de Bijbel met elkaar te delen.  We stellen dit jaar Nehemia 7:72-8:12 en Jakobus 1:19-2:5 centraal. 

Bijbelcampagne

In oktober is de NBV21 verschenen. In deze maand organiseren we een landelijke bijbelcampagne om aandacht voor de Bijbel te vragen. Samen met de viering van Bijbelzondag hopen we dat oktober een maand wordt waarin we vieren dat we in Nederland en Vlaanderen een bijbel hebben, en dat overal in het land mensen met elkaar de betekenis van de Bijbel en de boodschap die daarin staat, met elkaar delen.

Kerkcollecte

Tijdens Bijbelzondag vragen we ook aandacht voor de vele miljoenen mensen wereldwijd die nog geen eigen bijbel hebben. Met een kerkcollecte of gift laat je een grote wens van deze christenen in vervulling gaan. Vraag de collectefolders aan en help mensen wereldwijd, of toon de Powerpointslide in de kerkdienst.

Materialen Bijbelzondag

We hebben allerlei materialen ontwikkeld om Bijbelzondag te vieren. Er is voor voorgangers een preekschets bij de bijbelteksten gemaakt, voor kinderen is er onder andere een speciale aflevering van onze kindernevendienstmethode Bijbel Basics, en we hebben allerlei suggesties verzameld voor extra activiteiten rond Bijbelzondag. Ook nodigen we kerken uit om de betekenis van de Bijbel te delen via ansichtkaarten en een bloemlezing van betekenisvolle bijbelteksten. Eind augustus hebben we de meeste kerken een basispakket opgestuurd.

Materialen om te bestellen

Met het Bijbelzondagpakket heeft u de basis in huis om Bijbelzondag te vieren. Bestel ook alle materialen om te verspreiden in uw kerk of gemeente:

Heb je als kerk geen basispakket ontvangen, en wil je deze wel graag aanvragen? Stuur dan een e-mail naar kerken@bijbelgenootschap.nl.

Materialen om te downloaden
De materialen kunt u ook hier online bekijken en downloaden:

Bijbelquiz

We hebben een Bijbelquiz gemaakt die je in je gemeente kunt spelen, op of rond Bijbelzondag. Zo gaat de Bijbel op een speelse manier open.

Bouwstenen rond een betekenisvolle viering

De teksten uit Nehemia en Jakobus nodigen uit om op een feestelijke manier stil te staan bij de Bijbel, en om met elkaar te delen welke betekenis de oeroude woorden voor ons hebben. Hier doen we enkele suggesties om dit tijdens of na de dienst vorm te geven. Laat gemeenteleden met elkaar delen wat de Bijbel voor hen betekent, en word verrast door de verbinding die daarbij ook tussen generaties ontstaat! 

Heeft je kerk mooie plannen of feestelijke ideeën?

Heeft je kerk mooie plannen of feestelijke ideeën voor de introductie van de NBV21 in uw kerk? Laat het ons weten! Via kerken@bijbelgenootschap.nl kun je ons je vragen en suggesties doorgeven. Welllicht kunnen we deze dan ook via onze website en nieuwsbrief aan anderen doorgeven.

Bijbellezing

Tal van invalshoeken

We vinden dat de komst van de NBV21 een belangrijke gebeurtenis voor de kerk in ons taalgebied is. Interessant wellicht om iets te delen over de totstandkoming en geschiedenis van Nederlandse bijbelvertalingen, over de rol die de Bijbel in onze samenleving, cultuur en persoonlijk leven inneemt. Er zijn tal van invalshoeken die u kunt kiezen om de Bijbel ter sprake te brengen en mensen enthousiast te maken.

Zondag van Gods Woord

In Rooms-Katholieke kerken en parochies viert men ‘De zondag van Gods Woord’. Dit gebeurt elk jaar in januari en in 2022 valt dit op zondag de 23e. Ook dit is een mooie kans om de Bijbel extra aandacht te geven en de NBV21 in dit verhaal mee te nemen als ‘de nieuwe standaardvertaling voor Vlaanderen en Nederland’.

Vragen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen