Bijbelzondag

NBV21 – van en voor de kerk

Doe mee met Bijbelzondag

Op zondag 31 oktober is het Bijbelzondag. Samen met kerken in Nederland en Vlaanderen willen we deze dag extra stilstaan bij de Bijbel.

 

Op zoek naar betekenis 

Bijbelzondag heeft dit jaar het thema ‘Op zoek naar betekenis.’ De Bijbel geeft lezers op zoveel manieren betekenis: de Bijbel biedt hoop en troost, geeft richting en leert ons over God. Op Bijbelzondag nodigen we kerken en bijbellezers uit de betekenis van de Bijbel met elkaar te delen.  We stellen dit jaar Nehemia 7:72-8:12 en Jakobus 1:19-2:5 centraal. 

Bijbelcampagne

In oktober verschijnt de NBV21. In deze maand organiseren we een landelijke bijbelcampagne om aandacht voor de Bijbel te vragen. Samen met de viering van Bijbelzondag hopen we dat oktober een maand wordt waarin we vieren dat we in Nederland en Vlaanderen een bijbel hebben, en dat overal in het land mensen met elkaar de betekenis van de Bijbel en de boodschap die daarin staat, met elkaar delen.

Kerkcollecte

Tijdens Bijbelzondag vragen we ook aandacht voor de vele miljoenen mensen wereldwijd die nog geen eigen bijbel hebben. Met een kerkcollecte of gift laat u een grote wens van deze christenen in vervulling gaan. Vraag de collectefolders aan en help mensen wereldwijd.

Materialen Bijbelzondag

We hebben allerlei materialen ontwikkeld om Bijbelzondag te vieren. Er is voor voorgangers een preekschets bij de bijbelteksten gemaakt, voor kinderen is er onder andere een speciale aflevering van onze kindernevendienstmethode Bijbel Basics, en we hebben allerlei suggesties verzameld voor extra activiteiten rond Bijbelzondag. Ook nodigen we kerken uit om de betekenis van de Bijbel te delen via ansichtkaarten en een bloemlezing van betekenisvolle bijbelteksten. Eind augustus hebben we de meeste kerken een basispakket opgestuurd.

Materialen om te bestellen

Met het Bijbelzondagpakket heeft u de basis in huis om Bijbelzondag te vieren. Bestel ook alle materialen om te verspreiden in uw kerk of gemeente:

Heeft u als kerk geen basispakket ontvangen, en wilt u deze wel graag aanvragen? Stuur dan een e-mail naar kerken@bijbelgenootschap.nl.

Materialen om te downloaden
De materialen kunt u ook hier online bekijken en downloaden:

Kerkbijbel

Als u het nog niet gedaan heeft, kunt u voor uw gemeente een gratis exemplaar van de NBV21 kerkbijbel aanvragen via nbv21.nl/kerkbijbel. U vindt hier ook een handreiking voor bij de overhandiging. Let op: zolang de voorraad strekt.

Bouwstenen rond een betekenisvolle viering

De teksten uit Nehemia en Jakobus nodigen uit om op een feestelijke manier stil te staan bij de Bijbel, en om met elkaar te delen welke betekenis de oeroude woorden voor ons hebben. Hier doen we enkele suggesties om dit tijdens of na de dienst vorm te geven. Laat gemeenteleden met elkaar delen wat de Bijbel voor hen betekent, en word verrast door de verbinding die daarbij ook tussen generaties ontstaat! 

Heeft u mooie plannen of feestelijke ideeën?

Heeft u mooie plannen of feestelijke ideeën voor de introductie van de NBV21 in uw kerk? Laat het ons weten! Via kerken@bijbelgenootschap.nl kunt u ons uw vragen en suggesties doorgeven. Welllicht kunnen we deze dan ook via onze website en nieuwsbrief aan anderen doorgeven.

Bijbellezing

Tal van invalshoeken

We vinden dat de komst van de NBV21 een belangrijke gebeurtenis voor de kerk in ons taalgebied is. Interessant wellicht om iets te delen over de totstandkoming en geschiedenis van Nederlandse bijbelvertalingen, over de rol die de Bijbel in onze samenleving, cultuur en persoonlijk leven inneemt. Er zijn tal van invalshoeken die u kunt kiezen om de Bijbel ter sprake te brengen en mensen enthousiast te maken.

Vragen?

Wilt u meer weten over de NBV21, bekijk dan de schat aan informatie op nbv21.nl. Vertaalvoorbeelden, toelichtingen, online artikelen en blogs, veel gestelde vragen, aanbevelingen, voorpublicaties en actueel nieuws over de NBV21 introductie. Via het contactformulier of kerken@bijbelgenootschap.nl kunt u ons uw vragen en suggesties doorgeven. Welllicht kunnen we deze dan ook hier aan anderen doorgeven.

Matthijs de Jong NBV

Zondag van Gods Woord

In rooms-katholieke kerken en parochies viert men ‘De zondag van Gods Woord’. Dit gebeurt elk jaar in januari en in 2022 valt dit op zondag de 23e. Ook dit is een mooie kans om de Bijbel extra aandacht te geven en de NBV21 in dit verhaal mee te nemen als ‘de nieuwe standaardvertaling voor het Nederlands taalgebied’.

Informatie aanvragen

Bent u enthousiast over Bijbelzondag voor uw geloofsgemeenschap? U kunt meer informatie opvragen of u alvast opgeven via het contactformulier of per email.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen