Terugblik Bijbelzondag

Op verschillende plekken is op 31 oktober Bijbelzondag gevierd. Hieronder laten we een aantal voorbeelden zien.

Zwolle

In de Plantagekerk te Zwolle hebben vertegenwoordigers van 20 plaatselijke kerken op 31 oktober een exemplaar van de NBV21 kerkbijbel ontvangen. De bijbels zijn aangeboden door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap en werden door de plaatselijke werkgroep overhandigd aan vertegenwoordigers van diverse Zwolse geloofsgemeenschappen – uiteenlopend van de Evangelische Lutherse Gemeente en de Vrije Evangelische Gemeente tot de Remonstrantse Broederschap, het Leger des Heils, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en tal van plaatselijke PKN-kerken. 

Vertegenwoordigers van twintig Zwolse kerken namen een Kerkbijbel in ontvangst.

Hoofddorp

Ook in de Meerkerk, Hoofddorp was er aandacht voor Bijbelzondag. Jurjen ten Brinke was gastspreker, samen met Wigle Tamboer (voorganger de Meerkerk).

Tamboer is vooral blij met de terugkeer van eerbiedshoofdletters. Hij voegde ze vaak handmatig toe, en dat hoeft niet meer.

Foto Trea Kolk (van de Meerkerk)

Den Haag

In de Christus Triumfatorkerk in Den Haag werd onder andere stilgestaan bij verschillen tussen de Nieuwe Bijbelvertaling en de NBV21.

Dominee Jaap van de Akker en Christiaan Hutter.

Wirdum

Op zondag 24 oktober werd de NBV21 feestelijk uitgereikt in de Sint Martinuskerk in Wirdum.

Er werd gelezen uit Deuteronomium 6:4-9: “Luister Israël, de Heer onze God is de enige. Heb de Heer lief met geheel uw hart, geheel uw ziel en met alles wat in U is…” en uit Johannes 5:1-18.

Zondag van Gods Woord

In Rooms-Katholieke kerken en parochies viert men ‘De zondag van Gods Woord’. Dit gebeurt elk jaar in januari en in 2022 valt dit op zondag de 23e. Ook dit is een mooie kans om de Bijbel extra aandacht te geven en de NBV21 in dit verhaal mee te nemen als ‘de nieuwe standaardvertaling voor Vlaanderen en Nederland’. Kijk voor meer informatie op nbv21.nl/bijbelzondag

 

Lees ook

Job

Jobs onschuld

In het bijbelboek Job staat veel op het spel. De hoofdpersoon, Job, wordt in de bloei van zijn leven onverwacht geplaagd door grote tegenspoed en zwaar lichamelijk lijden. Dat roept de vraag op: waarom?

Lees meer >
drie verbeteringen in handelingen

Drie verbeteringen in Handelingen

Het boek Handelingen past bij de tijd na Pasen. Dit boek is het vervolg op het Evangelie volgens Lucas en vertelt hoe het verder ging na de opstanding van Jezus. In deze blog laten we drie voorbeelden zien van verbeteringen in de NBV21-versie van Handelingen.

Lees meer >

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen