Nieuws

 • Interview Kees Bois

  Vertaalwetenschapper Kees de Blois werkte tientallen jaren in coördinerende rollen voor bijbelvertaalprojecten in Afrika en Latijns-Amerika. In 1994 werd hij vertaalconsulent voor de regio Europa/Midden-Oosten. In die functie raakte hij nauw betrokken bij de totstandkoming van de NBV en was hij enkele jaren lid van het NBV-coördinatieteam. De redactie blikt met hem terug op zijn werk aan de NBV en samen kijken we vooruit naar de NBV21.

  Lees meer
 • Koning neemt nieuwe Bijbel in ontvangst

  Op woensdag 13 oktober verschijnt de NBV21. Het eerste exemplaar van deze vernieuwde bijbelvertaling wordt ’s middags aangeboden aan koning Willem-Alexander door directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). De overhandiging vindt plaats tijdens de feestelijke presentatie van de NBV21 in de Grote Kerk in Den Haag.

  Lees meer
 • Ontbrekende bijbelverzen: waarom komt dat soms voor?

  Ontbrekende bijbelverzen: waarom komt dat soms voor? Bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap komen regelmatig vragen binnen van bijbellezers. Een van de meest gestelde vragen is: waarom ontbreekt dit of dat vers in de vertaling? Zijn de vertalers het vergeten? Is het een drukfout? Wat is hier aan de hand?

  Lees meer
 • "Vaak had ik het sterke gevoel aan iets te werken dat groter is dan mijzelf"

  ‘De Bijbel is meer dan een gewoon boek. Het is het boek bij uitstek waarin mensen God kunnen ontmoeten. Dat vergt van vertalers dat ze én deskundig zijn én liefde voor de Bijbel hebben’ Met projectleider Matthijs de Jong kijken we terug en vooruit.

  Lees meer
 • Eerste NBV21-bijbels rollen van de pers

  Bij Royal Jongbloed in Heerenveen zijn de eerste exemplaren van de NBV21 van de drukpers gerold. ‘Ik verheug me erop dat iedereen deze bijbel straks kan lezen’, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG).

  Lees meer
 • Vier opvallende verbeteringen in de NBV21

  In oktober verschijnt de NBV21, de vernieuwde en verbeterde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. In de NBV21 zijn 12.000 wijzigingen doorgevoerd: grote en kleine, in bekende en onbekende teksten. In deze blog bespreek ik vier bekende teksten waarin iets is veranderd.

  Lees meer
 • Een nieuwe Griekse tekst voor Marcus

  In juli 2021 publiceerde het Duitse Bijbelgenootschap een nieuwe Griekse uitgave van het Evangelie volgens Marcus. Wat houdt dat precies in? En welke gevolgen heeft dat voor de NBV21?

  Lees meer
 • Bijbelboek belicht: Prediker

  ‘Lucht en leegte, alles is leegte.’ Met die pessimistisch klinkende woorden heeft het boek Prediker in de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) veel aandacht op zich kunnen vestigen. Ze kwamen in de plaats van de oude en versleten uitdrukking ‘IJdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid!’, bekend uit de NBG-vertaling 1951 en de Statenvertaling. 

  Lees meer
 • Interview met Pieter Waalewijn

  Neerlandicus Pieter Waalewijn werkte mee aan de Nieuwe Bijbelvertaling en deed opnieuw mee met de revisie van deze vertaling. Hoe kijkt hij terug op het revisietraject en hoe waardeert hij de revisie?

  Lees meer
 • Tobit: een patriarchaal boek dat toch aanspreekt

  Wie voor het eerst kennisneemt van de deuterocanonieke boeken kan het beste met Tobit beginnen. We kunnen ons goed voorstellen dat men vroeger ademloos naar dit prachtige verhaal luisterde.

  Lees meer
 • Interview met Mirjam van der Vorm-Croughs

  Mirjam van der Vorm-Croughs werkt als bijbelwetenschapper bij het NBG. Bij de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling was zij onder meer verantwoordelijk voor de tekstkritiek van het Oude Testament. Een vraaggesprek over haar ervaringen en de waarde van tekstkritiek.

  Lees meer
 • Podcast: Op weg met de NBV21

  Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap komt deze week met een nieuwe podcastserie: “Op weg met de NBV21”. Dit is dé podcast over de NBV21, de vernieuwde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling die in oktober 2021 verschijnt.

  Lees meer
 • Eerbiedshoofdletters in NBV21 en HSV: beleid en theologie

  In oktober 2021 verschijnt de NBV21, de vernieuwde NBV. De vertaling is op allerlei manieren verbeterd. Opvallende wijzigingen zijn de hoofdletters bij woorden die verwijzen naar God, Jezus en de heilige Geest: U, Ik, Hij.

  Lees meer
 • Interview met Sam Janse over zijn bijdrage aan de NBV21

  Nieuwtestamenticus Sam Janse, kenner van de deuterocanonieke bijbelboeken, werkte mee aan de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling. Een vraaggesprek over zijn ervaringen en over de meerwaarde van de NBV21 ten opzichte van de Nieuwe Bijbelvertaling.

  Lees meer
 • Vlees of aardse natuur: sarx in de NBV21

  Hoe vertaal je in de brieven van Paulus het lastige Griekse woordje ‘sarx’? Die kwestie wordt uitgediept in het vandaag verschenen nummer van Met Andere Woorden (MAW), het vertaalblad van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Het nummer is gewijd aan de NBV21, de verbeterde editie van de Nieuwe Bijbelvertaling die in oktober uitkomt.

  Lees meer
 • 'Er stáát toch vlees, professor?'

  Tientallen jaren geleden, in een collegezaal in een van onze universiteitssteden. Een van de studenten krijgt de beurt om een stukje uit Romeinen 8 te vertalen vanuit het Grieks: ‘Want wat voor de wet onmogelijk was, omdat zij zwak was door het vlees…’ Docent: ‘Waarom vertaalt u daar “vlees”, meneer?’ ‘Er stáát toch “vlees”, professor?’ ‘Nee meneer, er staat geen “vlees”, er staat “sarx”.’

  Lees meer
 • De psalmen: midden in het leven​

  De Psalmen horen bij de meest gelezen delen van de Bijbel. Al in het begin van het vroege jodendom werden de teksten gezongen en als gebeden gereciteerd. Ook in de eerste christelijke gemeenten was men met de psalmen zeer vertrouwd.

  Lees meer
 • Drie verbeteringen in Handelingen

  Het boek Handelingen past bij de tijd na Pasen. Dit boek is het vervolg op het Evangelie volgens Lucas en vertelt hoe het verder ging na de opstanding van Jezus. In deze blog laten we drie voorbeelden zien van verbeteringen in de NBV21-versie van Handelingen.

  Lees meer
 • Wat waren de populaire bijbelboeken

  In de loop van de jaren zijn er duizenden reacties op de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 bij het Nederlands Bijbelgenootschap binnengekomen. De achtergrond van die reacties was heel divers.

  Lees meer
 • NBV21-masterclasses voor predikanten

  Wat is er nieuw aan deze verbeterde versie van de NBV? Hoe is de NBV21 tot stand gekomen? En voor welke dilemma’s kom je te staan bij het vertalen? In de masterclasses nemen onze bijbelexperts u mee in dit proces.

  Lees meer
 • “MiMi” ontrafelt wie wie is in de Bijbel

  Dr. Christiaan Erwich is kortgeleden gepromoveerd aan de VU op een onderzoek naar de Psalmen. Hij gebruikte de computer om complexe vragen in het Hebreeuwse Oude Testament op de lossen.

  Lees meer
 • Zonder samenwerking geen vertaling

  Dat er mensen met kennis van het Hebreeuws en Grieks aan de revisie van de NBV hebben gewerkt, zal niemand verbazen. Maar dat de rol van neerlandici minstens zo belangrijk was, is misschien minder bekend.

  Lees meer
 • NBV21 vanaf vandaag te bestellen

  Bijbellezers in Nederland en België kunnen vanaf vandaag intekenen op de NBV21, de nieuwe, verbeterde editie van de Nieuwe Bijbelvertaling. Wie nu een exemplaar reserveert, krijgt dat geleverd zodra de NBV21 in oktober verschijnt.

  Lees meer
 • Vier vernieuwingen in het lijdensverhaal

  In deze blog bespreken we vier vernieuwingen in de NBV21-vertaling van het lijdensverhaal. Twee van de voorbeelden zie je terug in alle vier de evangeliën. De twee andere voorbeelden gaan over één of twee evangeliën.

  Lees meer
 • Het lastigste jongetje van de klas

  Ezechiël: onder de boeken van de Bijbel misschien wel ‘het lastigste jongetje van de klas’. Vroeger twijfelde men erover of dit boek moest worden opgenomen.

  Lees meer
 • De NBV21 is een consistentere vertaling geworden

  De NBV21 is nog niet verschenen, maar er wordt al wel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Erwin Mazier is student theologie en schreef een paper over de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling..

  Lees meer
 • Vijf bijzondere vrouwen in de Bijbel

  Op Internationale Vrouwendag besteden we aandacht aan vijf bijzondere vrouwen uit de Bijbel. Hun opvallende rol komt in de NBV21 extra scherp naar voren.

  Lees meer
 • Het Onzevader in de NBV21

  Volgens paus Franciscus bevat de NBV een pijnlijke vertaalfout. Sinds jaar en dag pleit hij voor een alternatieve vertaling van de zesde bede van het Onzevader.

  Lees meer
 • Interview Jaap van Dorp

  Jaap van Dorp is sinds 1991 werkzaam als oudtestamenticus bij het NBG. Hij werkte mee aan 4 revisies, waaronder de NBV21. Een terugblik

  Lees meer
 • De allerlaatste kwestie

  Eind januari hebben we het project ‘revisie NBV’ afgesloten. De laatste fase was de eindredactie, waarin alle teksten nog eens zijn doorgelopen en alle wijzigingen werden gecontroleerd.

  Lees meer
 • Interview met Eric Peels

  Oudtestamenticus Eric Peels is lid van de Begeleidingscommissie die de kwaliteit van de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) bewaakt. Hoe ervaart hij dat en wat is volgens hem de betekenis van deze revisie?

  Lees meer
 • Bijbelboek belicht

  In het bijbelboek Job staat veel op het spel. De hoofdpersoon, Job, wordt in de bloei van zijn leven onverwacht geplaagd door grote tegenspoed en zwaar lichamelijk lijden. Dat roept de vraag op: waarom?

  Lees meer
 • Uitslag lezersenquête

  In een eerdere nieuwsbrief hebben we de lezers van de nieuwsbrief twee kwesties voorgelegd. Dank voor het meedoen! Hier laten we weten wat daarvan de uitslag is en wat we ermee gedaan hebben.

  Lees meer
 • Brief aan een eigenzinnige gemeente

  De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs is een brief waarin je als lezer gemakkelijk wordt meegezogen. Paulus bespreekt hierin een aantal concrete problemen die ook vandaag herkenbaar zijn.

  Lees meer
 • In het begin …

  Genesis 1 hoort tot de meest bekende hoofdstukken uit de Bijbel. Eigenlijk moet je zeggen: Genesis 1:1-2:3. Want het scheppingsverhaal dat in Genesis 1 begint, eindigt in Genesis 2:1-3 met de heiliging van de zevende dag.

  Lees meer
 • Interview met NBV21-vertaler Ilse Visser

  Nieuwtestamenticus Ilse Visser werkte als vertaler mee aan de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Hoe heeft zij dat ervaren en wat is volgens haar de waarde van zo’n revisie?

  Lees meer
 • Jesaja, het boek van troost

  Het boek Jesaja is een van de mooiste en meest geliefde bijbelboeken. Het neemt je mee in de geschiedenis van Israël. Alle schone schijn wordt ontmaskerd, een ernstige waarschuwing klinkt.

  Lees meer
 • Broeders en zusters

  Almatine Leene is sinds deze week de nieuwe Theoloog des Vaderlands. Voor het vakblad Met Andere Woorden schreef ze een column over hoe blij ze is met de Nieuwe Bijbelvertaling en de aanspreekvorm ‘broeders en zusters’.

  Lees meer
 • NBV21 in de media

  De hemelse God moet je niet voor een aards karretje spannen. Dat schrijft vandaag een Trouw-lezer nu de kritiek weer oplaaide over de ‘eerbiedshoofdletter’ in de NBV21. De media-aandacht voor het nieuws..

  Lees meer
 • De Bijbel: een uitdagende gesprekspartner

  De Bijbel voor de 21e eeuw: die ambitie spreekt uit de titel van de gereviseerde NBV. Een bijbel die huidige en toekomstige generaties weet te raken door een taal die hedendaags is, maar ons tegelijkertijd boven...

  Lees meer
 • Eerbiedshoofdletters – wat zeggen ze?

  Het vertalen van de Bijbel ligt gevoelig. Dat blijkt ook nu de aankondiging van de NBV21 – de vernieuwde versie van de NBV – landelijk nieuws is. Er was veel aandacht voor het feit dat in de NBV21 de hoofdletters ..

  Lees meer
 • NBV21 in de media

  De hemelse God moet je niet voor een aards karretje spannen. Dat schrijft vandaag een Trouw-lezer nu de kritiek weer oplaaide over de ‘eerbiedshoofdletter’ in de NBV21. De media-aandacht voor het nieuws..

  Lees meer
 • Te weinig concordantie

  Een van de reacties op de NBV is dat deze vertaling te weinig rekening houdt met concordantie: het principe dat woorden uit de brontekst zoveel mogelijk met hetzelfde woord vertaald worden.

  Lees meer
 • Te veel concordantie

  In discussies over bijbelvertalen valt al snel het woord concordantie. Concordantie betekent dat woorden uit de brontekst in de vertaling zoveel mogelijk met hetzelfde woord worden weergegeven.

  Lees meer
 • NBV handhaven!

  De NBV, sinds haar verschijning in 2004 uitgegroeid tot de meest gebruikte Nederlandse vertaling, was het resultaat van een groots project. Nooit eerder hadden in Nederland zoveel organisaties ..

  Lees meer
 • Essay Sam Janse in Trouw

  Bijbelvertalingen ontwikkelen mee met taal, en met kennis van historische context. Maar wat je niet moet doen: onwelgevalligheden corrigeren. Een essay van Sam Janse dat eerder verscheen in Trouw.

  Lees meer
 • Eerbiedshoofdletters

  Het Nederlands Bijbelgenootschap werkt aan de revisie van de NBV uit 2004. Hierin worden de ‘eerbiedshoofdletters’ weer gebruikt. Directeur Rieuwerd Buitenwerf licht dit besluit toe.

  Lees meer

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief