Nieuws

De psalmen: midden in het leven​

De Psalmen horen bij de meest gelezen delen van de Bijbel. Al in het begin van het vroege jodendom werden de teksten gezongen en als gebeden gereciteerd. Ook in de eerste christelijke gemeenten was men met de psalmen zeer vertrouwd.

Lees meer

Drie verbeteringen in Handelingen

Het boek Handelingen past bij de tijd na Pasen. Dit boek is het vervolg op het Evangelie volgens Lucas en vertelt hoe het verder ging na de opstanding van Jezus. In deze blog laten we drie voorbeelden zien van verbeteringen in de NBV21-versie van Handelingen.

Lees meer

Wat waren de populaire bijbelboeken

In de loop van de jaren zijn er duizenden reacties op de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 bij het Nederlands Bijbelgenootschap binnengekomen. De achtergrond van die reacties was heel divers.

Lees meer

NBV21-masterclasses voor predikanten

Wat is er nieuw aan deze verbeterde versie van de NBV? Hoe is de NBV21 tot stand gekomen? En voor welke dilemma’s kom je te staan bij het vertalen? In de masterclasses nemen onze bijbelexperts u mee in dit proces.

Lees meer

“MiMi” ontrafelt wie wie is in de Bijbel

Dr. Christiaan Erwich is kortgeleden gepromoveerd aan de VU op een onderzoek naar de Psalmen. Hij gebruikte de computer om complexe vragen in het Hebreeuwse Oude Testament op de lossen.

Lees meer

Zonder samenwerking geen vertaling

Dat er mensen met kennis van het Hebreeuws en Grieks aan de revisie van de NBV hebben gewerkt, zal niemand verbazen. Maar dat de rol van neerlandici minstens zo belangrijk was, is misschien minder bekend.

Lees meer

NBV21 vanaf vandaag te bestellen

Bijbellezers in Nederland en België kunnen vanaf vandaag intekenen op de NBV21, de nieuwe, verbeterde editie van de Nieuwe Bijbelvertaling. Wie nu een exemplaar reserveert, krijgt dat geleverd zodra de NBV21 in oktober verschijnt.

Lees meer

Vier vernieuwingen in het lijdensverhaal

In deze blog bespreken we vier vernieuwingen in de NBV21-vertaling van het lijdensverhaal. Twee van de voorbeelden zie je terug in alle vier de evangeliën. De twee andere voorbeelden gaan over één of twee evangeliën.

Lees meer

Het lastigste jongetje van de klas

Ezechiël: onder de boeken van de Bijbel misschien wel ‘het lastigste jongetje van de klas’. Vroeger twijfelde men erover of dit boek moest worden opgenomen.

Lees meer

De NBV21 is een consistentere vertaling geworden

De NBV21 is nog niet verschenen, maar er wordt al wel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Erwin Mazier is student theologie en schreef een paper over de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling..

Lees meer

Vijf bijzondere vrouwen in de Bijbel

Op Internationale Vrouwendag besteden we aandacht aan vijf bijzondere vrouwen uit de Bijbel. Hun opvallende rol komt in de NBV21 extra scherp naar voren.

Lees meer

Het Onzevader in de NBV21

Volgens paus Franciscus bevat de NBV een pijnlijke vertaalfout. Sinds jaar en dag pleit hij voor een alternatieve vertaling van de zesde bede van het Onzevader.

Lees meer

Interview Jaap van Dorp

Jaap van Dorp is sinds 1991 werkzaam als oudtestamenticus bij het NBG. Hij werkte mee aan 4 revisies, waaronder de NBV21. Een terugblik

Lees meer

De allerlaatste kwestie

Eind januari hebben we het project ‘revisie NBV’ afgesloten. De laatste fase was de eindredactie, waarin alle teksten nog eens zijn doorgelopen en alle wijzigingen werden gecontroleerd.

Lees meer

Interview met Eric Peels

Oudtestamenticus Eric Peels is lid van de Begeleidingscommissie die de kwaliteit van de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) bewaakt. Hoe ervaart hij dat en wat is volgens hem de betekenis van deze revisie?

Lees meer

Bijbelboek belicht

In het bijbelboek Job staat veel op het spel. De hoofdpersoon, Job, wordt in de bloei van zijn leven onverwacht geplaagd door grote tegenspoed en zwaar lichamelijk lijden. Dat roept de vraag op: waarom?

Lees meer

Uitslag lezersenquête

In een eerdere nieuwsbrief hebben we de lezers van de nieuwsbrief twee kwesties voorgelegd. Dank voor het meedoen! Hier laten we weten wat daarvan de uitslag is en wat we ermee gedaan hebben.

Lees meer

Brief aan een eigenzinnige gemeente

De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs is een brief waarin je als lezer gemakkelijk wordt meegezogen. Paulus bespreekt hierin een aantal concrete problemen die ook vandaag herkenbaar zijn.

Lees meer

In het begin …

Genesis 1 hoort tot de meest bekende hoofdstukken uit de Bijbel. Eigenlijk moet je zeggen: Genesis 1:1-2:3. Want het scheppingsverhaal dat in Genesis 1 begint, eindigt in Genesis 2:1-3 met de heiliging van de zevende dag.

Lees meer

Interview met NBV21-vertaler Ilse Visser

Nieuwtestamenticus Ilse Visser werkte als vertaler mee aan de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Hoe heeft zij dat ervaren en wat is volgens haar de waarde van zo’n revisie?

Lees meer

Jesaja, het boek van troost

Het boek Jesaja is een van de mooiste en meest geliefde bijbelboeken. Het neemt je mee in de geschiedenis van Israël. Alle schone schijn wordt ontmaskerd, een ernstige waarschuwing klinkt.

Lees meer

Broeders en zusters

Almatine Leene is sinds deze week de nieuwe Theoloog des Vaderlands. Voor het vakblad Met Andere Woorden schreef ze een column over hoe blij ze is met de Nieuwe Bijbelvertaling en de aanspreekvorm ‘broeders en zusters’.

Lees meer

NBV21 in de media

De hemelse God moet je niet voor een aards karretje spannen. Dat schrijft vandaag een Trouw-lezer nu de kritiek weer oplaaide over de ‘eerbiedshoofdletter’ in de NBV21. De media-aandacht voor het nieuws..

Lees meer

De Bijbel: een uitdagende gesprekspartner

De Bijbel voor de 21e eeuw: die ambitie spreekt uit de titel van de gereviseerde NBV. Een bijbel die huidige en toekomstige generaties weet te raken door een taal die hedendaags is, maar ons tegelijkertijd boven...

Lees meer

Eerbiedshoofdletters – wat zeggen ze?

Het vertalen van de Bijbel ligt gevoelig. Dat blijkt ook nu de aankondiging van de NBV21 – de vernieuwde versie van de NBV – landelijk nieuws is. Er was veel aandacht voor het feit dat in de NBV21 de hoofdletters ..

Lees meer

NBV21 in de media

De hemelse God moet je niet voor een aards karretje spannen. Dat schrijft vandaag een Trouw-lezer nu de kritiek weer oplaaide over de ‘eerbiedshoofdletter’ in de NBV21. De media-aandacht voor het nieuws..

Lees meer

Te weinig concordantie

Een van de reacties op de NBV is dat deze vertaling te weinig rekening houdt met concordantie: het principe dat woorden uit de brontekst zoveel mogelijk met hetzelfde woord vertaald worden.

Lees meer

Te veel concordantie

In discussies over bijbelvertalen valt al snel het woord concordantie. Concordantie betekent dat woorden uit de brontekst in de vertaling zoveel mogelijk met hetzelfde woord worden weergegeven.

Lees meer

NBV handhaven!

De NBV, sinds haar verschijning in 2004 uitgegroeid tot de meest gebruikte Nederlandse vertaling, was het resultaat van een groots project. Nooit eerder hadden in Nederland zoveel organisaties ..

Lees meer

Essay Sam Janse in Trouw

Bijbelvertalingen ontwikkelen mee met taal, en met kennis van historische context. Maar wat je niet moet doen: onwelgevalligheden corrigeren. Een essay van Sam Janse dat eerder verscheen in Trouw.

Lees meer

Eerbiedshoofdletters

Het Nederlands Bijbelgenootschap werkt aan de revisie van de NBV uit 2004. Hierin worden de ‘eerbiedshoofdletters’ weer gebruikt. Directeur Rieuwerd Buitenwerf licht dit besluit toe.

Lees meer

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen