21 Vlamingen nemen NBV21 in ontvangst​

21 Vlamingen nemen NBV21 in ontvangst

De NBV21 werd vandaag in de Begijnhofkerk in Mechelen overhandigd aan 21 Vlamingen. ‘Als Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap zijn we ervan overtuigd dat de Bijbel voor iedereen betekenis kan hebben. Voor gelovigen en voor alle Vlamingen. Het is die overtuiging die ons aan het werk zet,’ zei manager Ontwikkeling en Uitgeven Stefan van Dijk van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) bij de presentatie van de NBV21 aan het Vlaamse publiek.

Boek der boeken

‘Als bijbelgenootschap willen we iedereen de kans geven te ontdekken waarom de Bijbel al twintig eeuwen lang voor zoveel mensen het boek der boeken is,’ aldus van Dijk. ‘Daarom zorgen we voor betrouwbare vertalingen in goed Nederlands, die de lezer helpen deze rijke bron te ontdekken.’ Kerk en samenleving was vertegenwoordigd in de Mechelse Begijnhofkerk. ‘We willen ook kerken dienen, want de kerk is de centrale plaats waar de Bijbel open gaat, waar samen gelezen wordt. In de eredienst, in bijbelkringen en in oecumenische ontmoetingen,’ liet van Dijk optekenen.

De Vlaamse presentatie van de NBV21 vond plaats in de Begijnhofkerk in Mechelen. Directeur Paul Kevers van de Vlaamse Bijbelstichting lichtte in zijn toespraak de Vlaamse inbreng in het NBV21-project toe.

21 sectoren

Stefan van Dijk en voorzitter van de Vlaamse Adviesraad Jean Bastiaens gaven de vernieuwde Bijbel aan 21 mensen die in hun dagelijkse bezigheden op diverse wijze betekenis geven aan de Bijbel. Zo namen Monseigneur Lode Aerts – bisschop van Brugge, Willy Kabera – acteur en voetballer, Selina de Maeyer –topfotografe en Kolet Janssen – gerenomeerd jeugdauteur – de NBV21 in ontvangst. Janssen onderstreepte het belang van de Bijbel: ‘De Bijbel brengt ons begrip in deze zeer polariserende tijden.’

Mijn Bijbel geeft betekenis

Vorige week begon het NBG met een campagne over de betekenis die mensen ontlenen aan de Bijbel. De campagne steunt op inspirerende getuigenissen over de Bijbel, zoals ‘Mijn Bijbel geeft toekomst’ of ‘Mijn Bijbel brengt ons samen’.  De campagnebeelden van Selina de Maeyer en Cindy Mannens, de Vlaamse gezichten van de campagne, werden aan het publiek getoond.

De NBV21

De NBV21 is de vernieuwde, verbeterde Nieuwe Bijbelvertaling. Die vertaling is de meest gebruikte Bijbel in Nederland en Vlaanderen. In de NBV21 is feedback van duizenden bijbellezers benut en zijn nieuwe inzichten verwerkt. Het NBG geeft NBV21 uit in diverse uitvoeringen, met en zonder deuterocanonieke boeken. De NBV21 is ook te lezen en te beluisteren op bijbel.nbv21.nl.

Foto’s: © Andries Vervaecke / NBG

Meer nieuws

jaap van dorp

Interview Jaap van Dorp

Jaap van Dorp is sinds 1991 werkzaam als oudtestamenticus bij het NBG. Hij werkte mee aan de revisie van de Groot Nieuws Bijbel (1995), de Nieuwe Bijbelvertaling (2004), de Bijbel in Gewone Taal (2014) en de NBV21 (2021). Een terugblik.

Lees meer >

‘Er stáát toch vlees, professor?’

Tientallen jaren geleden, in een collegezaal in een van onze universiteitssteden. Een van de studenten krijgt de beurt om een stukje uit Romeinen 8 te vertalen vanuit het Grieks: ‘Want wat voor de wet onmogelijk was, omdat zij zwak was door het vlees…’ Docent: ‘Waarom vertaalt u daar “vlees”, meneer?’ ‘Er stáát toch “vlees”, professor?’ ‘Nee meneer, er staat geen “vlees”, er staat “sarx”.’

Lees meer >

Interview Ilse Visser

Nieuwtestamenticus Ilse Visser werkte vanaf begin 2017 als vertaler mee aan de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Hoe heeft zij dat ervaren en wat is volgens haar de waarde van zo’n revisie? Een interview.

Lees meer >

Ontdek de NBV21

Ontvang een week lang elke ochtend een nieuwe tekst mét overdenking uit de NBV21. Schrijf je nu in en ontvang vandaag je eerste email!

ontdek nbv21 journey iphone