In gesprek met Jos Douma

“Probeer elke dag iets uit de Bijbel bij je binnen te laten komen”

In de Plantagekerk, standplaats van ds. Jos Douma in Zwolle (GKv), kwamen afgelopen zondagmiddag gelovigen bijeen voor een vesper. Een dergelijke dienst vindt elke laatste zondag van de maand plaats, maar dit keer was er een extra aanleiding om samen te komen en bovendien waren er ook vertegenwoordigers van andere Zwolse geloofsgemeenschappen aanwezig.

Een speciale Bijbelzondag

Jos Douma: “Onze vesper viel samen met Bijbelzondag. De dienst was een verstilde viering met klassieke liederen, gebeden en een overdenking die in het teken stond van Bijbelzondag en speciaal van de nieuwe NBV21.”

Op Moederdag zeggen mensen wel: ‘Elke dag is moederdag.’ Zo zouden we nu kunnen zeggen: ‘Elke zondag is Bijbelzondag’. Is het toch goed om één zondag per jaar speciaal stil te staan bij het feit dat we de Bijbel hebben?

Het is ook elke dag je verjaardag! En toch is het goed om daar eens per jaar apart bij stil te staan en je leven te vieren. Zo is het inderdaad ook goed om elke jaar een keer apart de Bijbel te vieren en om ons er samen weer van bewust te worden hoe kostbaar het is dat we een vertaalde Bijbel hebben vol kostbare en richtinggevende woorden van God!” 

Maak het niet te groot

Wat zou je mensen willen adviseren wanneer ze het lastig vinden om de Bijbel te lezen?

“Maak het niet te groot. Probeer elke dag iets uit de Bijbel bij je binnen te laten komen. Een enkel vers is dan al genoeg. Of beluister een Bijbelpodcast (bijvoorbeeld Eerst dit of Tijd met Jezus). Of koop een dagboekje.

Voor mij is de Bijbel hét bronboek voor preken, een belangrijke taak voor mij als predikant. Ik vind het mooi om ‘s zondags in de gemeente de Bijbel open te doen en een gedeelte te lezen en tot klinken te laten komen. Daarnaast beoefen ik zelf lectio divina (een biddende manier van Bijbellezen) en geef ik daar ook online cursussen over (zie: School voor Spiritualiteit). Ook bied ik elke drie weken Lectio online aan: deelnemers kunnen dan in online verbondenheid drie kwartier nemen voor omgang met de Bijbel, met als kern twintig minuten stilte rond een kort Bijbelwoord.”  

Zachtmoedigheid, nederigheid en oprechtheid

Is er een bijbelgedeelte waar je persoonlijk bijzonder door wordt aangesproken?

“Voor mij zijn de gelukkigprijzingen van Jezus in Matteüs 5:3-10 heel belangrijk. Ze wijzen een weg naar binnen in een tijd die gekenmerkt wordt door polarisatie, wederzijds onbegrip en boosheid. De weg die Jezus wijst is er een van zachtmoedigheid, nederigheid en oprechtheid!”

Biedt de komst van de NBV21 een kans om meer te verbinden?

“Vooral het gezamenlijke verlangen om Gods Woord serieus te nemen als ongelooflijk belangrijke inspiratiebron voor een betekenisvol leven. Ik maak er zelf werk van om mensen online bij elkaar te brengen rond lectio divina, stilte en contemplatie.” 

Lees ook

NBV

Reacties op de NBV: wat waren de populaire bijbelboeken?

In de loop van de jaren zijn er duizenden reacties op de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 bij het Nederlands Bijbelgenootschap binnengekomen. De achtergrond van die reacties was heel divers. Bijbeluitleggers en neerlandici hebben gereageerd, professoren, predikanten en gewone bijbellezers, ouderen en jongeren. Sommigen zijn blij met een keuze in de NBV, andere minder of helemaal niet.

Lees meer >
drie verbeteringen in handelingen

Drie verbeteringen in Handelingen

Het boek Handelingen past bij de tijd na Pasen. Dit boek is het vervolg op het Evangelie volgens Lucas en vertelt hoe het verder ging na de opstanding van Jezus. In deze blog laten we drie voorbeelden zien van verbeteringen in de NBV21-versie van Handelingen.

Lees meer >

Kerst met de NBV21 – het echte verhaal

Over Lucas 2 in de NBV21 valt veel te vertellen. Het kerstverhaal zit in ons collectieve geheugen gegrift. Velen denken daarbij meteen aan een drietal bekende woorden: en het geschiedde, de kribbe en de herberg. Niet verwonderlijk dat sommigen meteen ook vragen hebben bij Lucas 2 in de vernieuwde vertaling van de NBV21. Waarom hebben die vertrouwde woorden daarin niet alsnog een plek gekregen?

Lees meer >

Ontdek de NBV21

Ontvang een week lang elke ochtend een nieuwe tekst mét overdenking uit de NBV21. Schrijf je nu in en ontvang vandaag je eerste email!

ontdek nbv21 journey iphone