De nieuwe bijbel ontvangen

Vertegenwoordigers van twaalf kerken ontvangen nieuwe Bijbel

Dominee Karin van den Broeke, voorzitter van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heeft vandaag 12 representanten van kerkgenootschappen en geloofsgemeenschappen een Bijbel uitgereikt en een zegen uitgesproken over de Bijbel.

Karin van den Broeke: ‘Kerken, synagogen en geloofsgemeenschappen zijn dé plaatsen waar de Bijbel gekoesterd wordt, waar de Bijbel open gaat en waar mensen samenkomen om Gods stem te horen die klinkt in de Schrift. En het mooie is: de Bijbel verbindt kerken en gelovigen, dwars door alle verschillen en tradities heen.’ 

Tijdens de bijeenkomst was een grote groep vertegenwoordigers van tientallen kerkgenootschappen en geloofsgemeenschappen aanwezig en ook vertegenwoordigers van de joodse gemeenschap. Samen staan zij symbool voor de grote breedte van geloofstradities waarbinnen de Bijbel een rol speelt, en waarbinnen het NBG hoopt dat de NBV21 ook tot zegen mag zijn. 

Foto NBG/Willem Jan de Bruin

De volgende mensen hebben een Bijbel in ontvangst genomen:

• Ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland
• Mgr. Jan Liesen, bisschop van Bisdom Breda en voorzitter van de Katholieke Bijbelstichting
• Ds. Rhoinde Mijnals-Doth, voorzitter van SKIN | Samen Kerk In Nederland
• Dr. Samuel Lee, migrantenpastor en voormalig Theoloog des Vaderlands
• Mgr. Mor Polycarpus, Aartsbisschop van de Syrisch-Orthodoxe Kerk
• Drs. Ruth Sleebos, Algemeen secretaris van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten
• Rabbijn Menno ten Brink van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam
• Ds. Marc ten Brink, van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt
• Commissioner Hannelise Tvedt, commandant van het Leger des Heils
• Ds. Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland
• Martine Versteeg, Relatiemanager Kerk & Jeugd bij MissieNederland
• Ds. Almatine Leene, Theoloog des Vaderlands 

Naast deze symbolische overhandiging zullen in de komende weken ongeveer tweeduizend bijbels worden opgestuurd aan kerken en geloofsgemeenschappen in Nederland en Vlaanderen.

Meer nieuws

“We delen de liefde voor Gods Woord”

Dominee Gert-Jan Codée was een van de predikanten die op 31 oktober naar de Plantagekerk in Zwolle kwam om een speciale samenkomst mee te maken rond de Bijbel. Op Hervormingsdag én Bijbelzondag was er voldoende aanleiding elkaar te ontmoeten – ook omdat alle vertegenwoordigers van Zwolse kerken een NBV21 Kerkbijbel in ontvangst mochten nemen.

Lees meer >
Matteüs

Het Onzevader in de NBV21

Volgens paus Franciscus bevat de NBV een pijnlijke vertaalfout. Sinds jaar en dag pleit hij voor een alternatieve vertaling van de zesde bede van het Onzevader. Het vertrouwde ‘leidt ons niet in verzoeking’ (NBG51) of ‘breng ons niet in beproeving’ (NBV) deugt volgens hem niet. God kan hier geen actieve rol in hebben. Hij is onze liefhebbende Vader. Niet God brengt ons in verleiding, maar Satan. Daarom zou je moeten vertalen: ‘laat ons niet in beproeving geraken’ of ‘laat ons niet zwichten voor beproeving’.

Lees meer >

Interview met Mirjam van der Vorm-Croughs

Mirjam van der Vorm-Croughs werkt als bijbelwetenschapper bij het NBG. Bij de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling was zij onder meer verantwoordelijk voor de tekstkritiek van het Oude Testament. Een vraaggesprek over haar ervaringen en de waarde van tekstkritiek.

Lees meer >

Ontdek de NBV21

Ontvang een week lang elke ochtend een nieuwe tekst mét overdenking uit de NBV21. Schrijf je nu in en ontvang vandaag je eerste email!

ontdek nbv21 journey iphone