De nieuwe bijbel ontvangen

Vertegenwoordigers van twaalf kerken ontvangen nieuwe Bijbel

Dominee Karin van den Broeke, voorzitter van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heeft vandaag 12 representanten van kerkgenootschappen en geloofsgemeenschappen een Bijbel uitgereikt en een zegen uitgesproken over de Bijbel.

Karin van den Broeke: ‘Kerken, synagogen en geloofsgemeenschappen zijn dé plaatsen waar de Bijbel gekoesterd wordt, waar de Bijbel open gaat en waar mensen samenkomen om Gods stem te horen die klinkt in de Schrift. En het mooie is: de Bijbel verbindt kerken en gelovigen, dwars door alle verschillen en tradities heen.’ 

Tijdens de bijeenkomst was een grote groep vertegenwoordigers van tientallen kerkgenootschappen en geloofsgemeenschappen aanwezig en ook vertegenwoordigers van de joodse gemeenschap. Samen staan zij symbool voor de grote breedte van geloofstradities waarbinnen de Bijbel een rol speelt, en waarbinnen het NBG hoopt dat de NBV21 ook tot zegen mag zijn. 

Foto NBG/Willem Jan de Bruin

De volgende mensen hebben een Bijbel in ontvangst genomen:

• Ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland
• Mgr. Jan Liesen, bisschop van Bisdom Breda en voorzitter van de Katholieke Bijbelstichting
• Ds. Rhoinde Mijnals-Doth, voorzitter van SKIN | Samen Kerk In Nederland
• Dr. Samuel Lee, migrantenpastor en voormalig Theoloog des Vaderlands
• Mgr. Mor Polycarpus, Aartsbisschop van de Syrisch-Orthodoxe Kerk
• Drs. Ruth Sleebos, Algemeen secretaris van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten
• Rabbijn Menno ten Brink van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam
• Ds. Marc ten Brink, van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt
• Commissioner Hannelise Tvedt, commandant van het Leger des Heils
• Ds. Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland
• Martine Versteeg, Relatiemanager Kerk & Jeugd bij MissieNederland
• Ds. Almatine Leene, Theoloog des Vaderlands 

Naast deze symbolische overhandiging zullen in de komende weken ongeveer tweeduizend bijbels worden opgestuurd aan kerken en geloofsgemeenschappen in Nederland en Vlaanderen.

Meer nieuws

500 nbv21 reserveren

Vernieuwde Bijbel verschijnt morgen

Morgen – woensdag 13 oktober – verschijnt de NBV21, de Bijbel voor de 21e eeuw. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) overhandigt het eerste exemplaar aan Koning Willem-Alexander in de Grote Kerk in Den Haag.

Lees meer >

Op zoek naar betekenis

Met de verschijning van de NBV21 start het NBG de campagne ‘op zoek naar betekenis van de Bijbel’. Waar kom je dat allemaal tegen? We zetten het op een rij.

Lees meer >
christiaan erwich

MiMi ontrafelt wie wie is in de Bijbel

Dr. Christiaan Erwich is kortgeleden gepromoveerd aan de VU op een onderzoek naar de Psalmen. Hij gebruikte de computer om complexe vragen in het Hebreeuwse Oude Testament op de lossen. In dit interview vertelt hij over zijn onderzoek en over zijn kijk op bijbelvertalen. Stroken zijn bevindingen met de keuzes van de NBV21?

Lees meer >

Ontdek de NBV21

Ontvang een week lang elke ochtend een nieuwe tekst mét overdenking uit de NBV21. Schrijf je nu in en ontvang vandaag je eerste email!

ontdek nbv21 journey iphone