In gesprek met Dominee Gert-Jan Codée

“We delen de liefde voor Gods Woord”

Dominee Gert-Jan Codée was een van de predikanten die op 31 oktober naar de Plantagekerk in Zwolle kwam om een speciale samenkomst mee te maken rond de Bijbel. Op Hervormingsdag én Bijbelzondag was er voldoende aanleiding elkaar te ontmoeten – ook omdat alle vertegenwoordigers van Zwolse kerken een NBV21 Kerkbijbel in ontvangst mochten nemen.

Dominee Gert-Jan Codée,  Jeruzalemkerk (PKN) Zwolle.

Gert-Codée kijkt met genoegen terug op de speciale dienst. “Het was mooi om in een vesper met mensen uit heel veel kerken uit Zwolle bij elkaar te zijn,” vertelt hij. “In de liederen kwam duidelijk naar voren hoe belangrijk het Woord is. Ook de verkondiging van Jos Douma over het woord ‘vertrouwen’ in plaats van ‘geloof’, sprak mij bijzonder aan. En het is goed om in deze tijd, waarin zoveel polarisatie is, te kijken naar wat samenbindt. Wat indrukwekkend om zo samen rond de Bijbel één te zijn!”

Bemoedigend

“We zijn in de Jeruzalemkerk gewend om op deze zondag aandacht te besteden aan de Reformatie, daarbij past ook prima de aandacht voor de Bijbel, omdat Maarten Luther nu juist ook zoveel aandacht had voor het vertalen van de Bijbel. Ik probeer dat als predikant elk jaar wel voor het voetlicht te brengen, soms ook in een kindermoment, om de kinderen er ook bij te betrekken. Ik heb het als heel bemoedigend ervaren dat er, na een lange periode waarin we noodgedwongen door corona weinig naar buiten konden treden, nu deze bijeenkomst gehouden werd. Heel mooi om zo te zien dat we als kerken in Zwolle de liefde voor Gods Woord, voor de Bijbel delen.”  

Ds. Gert-Jan Codée (Jeruzalemkerk Zwolle, PKN) ontvangt een kerkbijbel uit handen van een van de NBG-vrijwilligers.

Geen stoffig, oud boek

De samenwerking tussen Zwolse kerken krijgt ook op andere gebieden gestalte. Volgens Gert-Jan Codée is dat bijvoorbeeld zichtbaar op het diaconale vlak: “Er is een diaconaal platform waar vrijwel alle kerken bij aangesloten zijn. Ook is er in januari altijd de week van gebed, waarbij er ook een gezamenlijke gebedsavond is.”

De introductie van de NBV21 is een goede impuls voor kerken en individuele gelovigen, vindt Gert-Jan Codée: “Ik ben blij met iedere nieuwe vertaling die er uitkomt, omdat het mensen stimuleert om de Bijbel te lezen. Het is weer een nieuwe kans om mensen aan te moedigen om een Bijbel te kopen of erin te gaan lezen. Door nieuwe vertalingen wordt ook zichtbaar dat de Bijbel niet een stoffig, oud boek is.” 

Lees ook

Job

Jobs onschuld

In het bijbelboek Job staat veel op het spel. De hoofdpersoon, Job, wordt in de bloei van zijn leven onverwacht geplaagd door grote tegenspoed en zwaar lichamelijk lijden. Dat roept de vraag op: waarom?

Lees meer >

Zes nieuwe dieren in de NBV21

In de NBV21, de vernieuwde bijbelvertaling die op 14 oktober verschijnt, komen zes nieuwe dieren voor in vergelijking met haar voorganger, de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). In deze blog stellen we ze aan je voor.

Lees meer >
strand

In het begin …

Genesis 1 hoort tot de meest bekende hoofdstukken uit de Bijbel. Eigenlijk moet je zeggen: Genesis 1:1-2:3. Want het scheppingsverhaal dat in Genesis 1 begint, eindigt in Genesis 2:1-3 met de heiliging van de zevende dag.

Lees meer >

Ontdek de NBV21

Ontvang een week lang elke ochtend een nieuwe tekst mét overdenking uit de NBV21. Schrijf je nu in en ontvang vandaag je eerste email!

ontdek nbv21 journey iphone