Over de NBV21

Dicht bij de bron

De NBV21 is de Bijbel

voor de 21e eeuw

De NBV21 is de Bijbel voor de 21e eeuw, bedoeld als standaardvertaling van de Bijbel voor Nederland en Vlaanderen. Deze vertaling is de afronding van een zorgvuldig en gebalanceerd traject. We hebben dit gedaan omdat revisie nodig is en waardevol, en omdat we inzagen dat het nog beter kon. De NBV21 heeft veel te danken aan opmerkingen van alle betrokken lezers. De NBV21 is daardoor niet alleen de Bijbel vóór de 21e eeuw, maar ook de Bijbel ván de 21e eeuw.

NBV21: Bijbel voor de 21ste eeuw

Nu verkrijgbaar!

Wat is er nieuw in de NBV21?

Dicht bij de bron

Elk vers is opnieuw getoetst aan de brontekst en verbeterd waar dat nodig was. En er is extra aandacht besteed aan consistentie in de vertaling. Daardoor kun je teksten die met elkaar te maken hebben nu makkelijker aan elkaar verbinden. Dat maakt deze vertaling nog nauwkeuriger.

 

Breed gedragen

De NBV21 stoelt op een breed draagvlak. De basis is gelegd door een breed, interconfessioneel team van vertalers en meelezers. Alle reacties op de NBV van duizenden Bijbellezers uit de breedte van de kerken en van vele experts zijn meegewogen en verwerkt. Verbeteringen in de NBV21 zijn wetenschappelijk getoetst, waardoor de vertaling nog sterker staat.

 

Ontdek meer

Waar in de brontekst op verschillende plekken hetzelfde motiefwoord gebruikt wordt, zie je dit nu terug in het Nederlands. Hierdoor krijg je meer oog voor extra betekenislagen in de tekst. Daarnaast is er in de NBV21 ruimte om zelf te ontdekken wat de tekst te zeggen heeft, doordat er geen onnodige sturing gegeven wordt in de vertaling.

Wat is de NBV21?

Bij het verschijnen van de NBV in 2004 riep het NBG iedereen op om feedback op de vertaling te geven. Alle reacties zouden worden meegenomen om de vertaling bij te werken. De respons was overweldigend.  

We kregen veel waardevolle informatie: dingen als vertaalfoutjes of onduidelijke zinnen, maar ook over hoe de lezers deze Bijbelvertaling ervaren in hun dagelijkse leven. In de vele brieven, e-mails, dossiers, artikelen en boeken werden bovendien enkele duizenden suggesties gedaan om de vertaling te verbeteren. 

In deze video legt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf uit waarom de NBV21 verschijnt:

rieuwerd
Play Video

White paper

Meer achtergrond lezen? Er is een white paper geschreven door Matthijs de Jong en Cor Hoogerwerf over de achtergrond en het hoe en waarom van de NBV21. Dit white paper kun je hier downloaden.

Matthijs de Jong NBV

NBV21: Bijbel voor de 21ste eeuw

Nu verkrijgbaar!