Vertalers

De mensen achter de NBV21

De vertalers aan het woord

In het vertaalteam zaten tien mensen die samen de hele Nieuwe Bijbelvertaling toetsten aan de bronteksten en de uitgangspunten van de vertaling. Bij elk bijbelboek was er een vertaalteam van een brontaalkenner en een neerlandicus.

Matthijs de Jong

Ik vond het inspirerend om met een groep kundige collega’s de hele NBV vers voor vers te doorlichten ...

Lees meer

Ilse Visser

Ik werkte onder meer aan het boek Hebreeën. Dat was niet eenvoudig, maar gaf veel voldoening.

Lees meer

Cor Hoogerwerf

De brieven van de apostel Paulus vervelen nooit. Er is altijd wat aan de hand.

Lees meer

Pieter Waalewijn

Ik heb indertijd mogen meewerken aan de Nieuwe Bijbelvertaling - een geweldige belevenis.

Lees meer

Tineke Bol - Drieenhuizen

Ik vergelijk mijn werk aan de NBV21 met een gedetailleerde puzzel.

Lees meer

Mirjam van der Vorm - Croughs

Het reviseren van het boek Jesaja was een grote uitdaging.

Lees meer

Bestel ons vakblad bijbelvertalen ‘Met Andere Woorden’

Dit bijbelmagazine staat volledig in het teken van de NBV21.