Reviews

Wat zeggen mensen over de NBV21?

De NBV21 door ogen van professionals en gebruikers

Esther Tasman

"Het gebruik van hoofdletters als verwijzing naar de Here God maakt het lezen makkelijker"

Lees meer

Dr. Paul J. Visser

“Ik ben enthousiast over het resultaat (voor zover ik daar in de voorpublicatie kennis van heb genomen)."

Lees meer

Ds. René de Reuver

“Ik ben blij met de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling."

Lees meer

Prof. dr. Joep Dubbink

"Allereerst hulde voor het proces. Het is transparant, het is zorgvuldig, er is echt goed gekeken naar de kritiek."

Lees meer

Prof. dr. Henk Bakker

"De leesbaarheid is aanzienlijk toegenomen, bijvoorbeeld, de zinnen lopen logischer en dat is vooral te merken als eruit wordt voorgelezen."

Lees meer

Ds. Carel ter Linden

“Het boek Ruth ligt mij na aan het hart. Ik heb de vernieuwde vertaling van dit boek dan ook met bijzondere interesse gelezen.”

Lees meer

Prof.dr. Bénédicte Lemmelijn

“De NBV was al een goede en leesbare vertaling. Wat ik heb gelezen van de NBV21 zie ik als een positieve ontwikkeling.”

Lees meer

Prof. dr. Judith Frishman

“In enkele gevallen heb ik een pleidooi gehouden om het anders te doen. In die gevallen is er ook goed geluisterd.”

Lees meer

Prof. dr. Eric Peels

"De NBV was goed, de NBV21 is echt beter. Meer bijbelgetrouw, zal men in sommige kringen zeggen. Mooier en consistenter, zal men in brede kring zeggen.”

Lees meer

Ds. Arie van der Veer

Over brief aan de Galaten: “Ik heb genoten van deze nieuwe versie. De brieven van Paulus blijven moeilijk. Maar deze vertaling stimuleert en helpt de brief in een keer te lezen en te begrijpen.”

Lees meer

Ds. Marc ten Brink

“Ik ben enthousiast over wat ik tot nu toe heb gelezen. Het algemene karakter van de NBV blijft behouden, maar op detailniveau wint de vertaling aan kwaliteit.”

Lees meer

Dr. Theo van Staalduine

"De vertaling is duidelijk meer brontekstgetrouw geworden, zowel in betekenis, als in het weergeven van woorden die er nu eenmaal staan."

Lees meer

Drs. Ruth Sleebos

“Mijn algehele indruk van de NBV21 is positief. De tekst is beter leesbaar en bruikbaar."

Lees meer

Drs. Ilse Visser

"De NBV is een kunstig en stevig bouwwerk, waaraan door veel experts is gewerkt. Zoals een bouwwerk onderhoud nodig heeft, geldt dat ook voor een bijbelvertaling."

Lees meer

Bestel ons vakblad bijbelvertalen ‘Met Andere Woorden’

Dit bijbelmagazine staat volledig in het teken van de NBV21.