Reviews

Wat zeggen mensen over de NBV21?

De NBV21 door ogen van professionals en gebruikers

 • Wilfred Fijnvandraat

  De NBV21 is een vertaling die leest als een boek en toch recht wil doen aan de boodschap uit de grondtekst.

  Lees meer
 • Ds. Gerrit de Fijter

  "Vanuit de traditie waarin ik sta gebruik ik in kerkdiensten hoofdzakelijk de Herziene Statenvertaling. Maar ik ben blij met de Nieuwe Bijbelvertaling, die ik ook regelmatig gebruik. Het is goed dat er in de herziene versie, de NBV21, uit eerbied hoofdletters gebruikt worden voor God, Jezus en de heilige Geest."

  Lees meer
 • Jan-Jaap van Peperstraten

  "Met genoegen heb ik nog voor de presentatie van de NBV21 de Brief aan de Romeinen mogen lezen. De kernachtige woorden van de apostel Paulus komen juist in deze brief bijzonder tot hun recht."

  Lees meer
 • Hedwig Komproe

  “Mijns inziens is de NBV21 een verfrissende aanwinst voor Bijbellezers”

  Lees meer
 • Ds. Bert van Veluw

  "Door dit jarenlange en zorgvuldige proces zijn nu echt de puntjes op de i gezet."

  Lees meer
 • Willem Smouter

  "Ik ben blij met de NBV en zeker ook met de opfrisbeurt van NBV21. Een antieke vaas laat je onaangeroerd in de kast staan, een levend document houd je bij de tijd."

  Lees meer
 • Kelly Keasberry

  “Waar veel vertalingen ofwel streven om zo dicht mogelijk bij de brontekst te blijven, ofwel het alledaags taalgebruik zoveel mogelijk te benaderen, weet de NBV21 op een knappe wijze die kloof te overbruggen.”"

  Lees meer
 • Jan van den Bosch

  "Ik geef deze vertaling vier sterren. Waarom? Omdat het een uitstekende vertaling is, dicht bij de grond - of brontekst. En ook makkelijk leesbaar.

  Lees meer
 • Arie Korteweg

  "De boodschap van de Bijbel komt meer tot je binnen. Deze vertaling geeft blijk van een zorgvuldige inbedding van de beleving van de lezer die in zijn dagelijks leven ruimte wil geven voor het Woord van God."

  Lees meer
 • Jan Wolsheimer

  "Het vertalen van teksten uit de Bijbel is beslist niet eenvoudig. Ik kwam daar zelf achter toen ik tijdens mijn studie theologie teksten uit het Hebreeuws en het Grieks moest vertalen naar het Nederlands."

  Lees meer
 • Dr. G.H. van de Graaf

  "Ik ben blij met wat ik tot nu toe over de revisie gelezen heb. De doeltaalgerichtheid van de NBV vond ik al vanaf het begin goed geslaagd, nu ben ik blij met de iets sterkere brontekstgetrouwheid van de NBV21."

  Lees meer
 • Ds. Dick Westerkamp

  “Ik ben heel blij met de wijzigingen die ik heb gezien, veel punten waar ik mij aan ergerde zijn weggenomen. Als heel de vertaling vanaf de start zo geweest was, had ik hem waarschijnlijk ook gebruikt als kanselbijbel.”

  Lees meer
 • Esther Tasman

  "Het gebruik van hoofdletters als verwijzing naar de Here God maakt het lezen makkelijker"

  Lees meer
 • Dr. Paul J. Visser

  “Ik ben enthousiast over het resultaat (voor zover ik daar in de voorpublicatie kennis van heb genomen)."

  Lees meer
 • Ds. René de Reuver

  “Ik ben blij met de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling."

  Lees meer
 • Prof. dr. Joep Dubbink

  "Allereerst hulde voor het proces. Het is transparant, het is zorgvuldig, er is echt goed gekeken naar de kritiek."

  Lees meer
 • Prof. dr. Henk Bakker

  "De leesbaarheid is aanzienlijk toegenomen, bijvoorbeeld, de zinnen lopen logischer en dat is vooral te merken als eruit wordt voorgelezen."

  Lees meer
 • Ds. Carel ter Linden

  “Het boek Ruth ligt mij na aan het hart. Ik heb de vernieuwde vertaling van dit boek dan ook met bijzondere interesse gelezen.”

  Lees meer
 • Prof.dr. Bénédicte Lemmelijn

  “De NBV was al een goede en leesbare vertaling. Wat ik heb gelezen van de NBV21 zie ik als een positieve ontwikkeling.”

  Lees meer
 • Prof. dr. Judith Frishman

  “In enkele gevallen heb ik een pleidooi gehouden om het anders te doen. In die gevallen is er ook goed geluisterd.”

  Lees meer
 • Prof. dr. Eric Peels

  "De NBV was goed, de NBV21 is echt beter. Meer Bijbelgetrouw, zal men in sommige kringen zeggen. Mooier en consistenter, zal men in brede kring zeggen.”

  Lees meer
 • Ds. Arie van der Veer

  Over brief aan de Galaten: “Ik heb genoten van deze nieuwe versie. De brieven van Paulus blijven moeilijk. Maar deze vertaling stimuleert en helpt de brief in een keer te lezen en te begrijpen.”

  Lees meer
 • Ds. Marc ten Brink

  “Ik ben enthousiast over wat ik tot nu toe heb gelezen. Het algemene karakter van de NBV blijft behouden, maar op detailniveau wint de vertaling aan kwaliteit.”

  Lees meer
 • Dr. Theo van Staalduine

  "De vertaling is duidelijk meer brontekstgetrouw geworden, zowel in betekenis, als in het weergeven van woorden die er nu eenmaal staan."

  Lees meer
 • Drs. Ruth Sleebos

  “Mijn algehele indruk van de NBV21 is positief. De tekst is beter leesbaar en bruikbaar."

  Lees meer
 • Drs. Ilse Visser

  "De NBV is een kunstig en stevig bouwwerk, waaraan door veel experts is gewerkt. Zoals een bouwwerk onderhoud nodig heeft, geldt dat ook voor een Bijbelvertaling."

  Lees meer
 • Ds. Martin Theile

  "Als wij in onze Bijbelcursussen dieper wilden delven om te begrijpen wat precies in een tekst stond, moest ik vaak naar de Hebreeuwse of Griekse grondtekst stappen, omdat hetzelfde Bijbelse begrip elke keer met een andere Nederlandse vertaling werd weergegeven. Dit is nu duidelijk verbeterd. De vertaling is ‘consistenter’ geworden."

  Lees meer
 • Ds. Wigle Tamboer

  "Ik ben vooral blij met de terugkeer van eerbiedshoofdletters. Ik voegde ze tot nu toe altijd zelf toe bij gebruik op schermen, maar dat hoeft nu niet meer."

  Lees meer

Bestel ons vakblad Bijbelvertalen ‘Met Andere Woorden’

Dit Bijbelmagazine staat volledig in het teken van de NBV21.