Review

Hedwig Komproe

“Mijns inziens is de NBV21 een verfrissende aanwinst voor bijbellezers”

Verandering van spijs doet eten. In dit geval, fijnzinnige geestelijke voeding.

Het smaakt telkens naar meer. Mijn leesplezier in de Bijbel neemt toe door de formuleringen en woordkeuze in de NBV21. Deze vertaling spreekt mij in meerdere opzichten aan. Het lezen van bijvoorbeeld Genesis, vlotte zodanig dat ik de tekst – vanaf het scheppingsverhaal tot en met de dood van Jozef – voor het eerst niet las als op zichzelf staande verhalen – van voor en na de vloed , van voor en na Abraham – maar als één geheel.

Ik heb Genesis in de NBV21 herhaald doorgelezen. Ik kon het niet laten om de woordkeuze en zinsopbouw te vergelijken met de NBG-vertaling uit 1951, Het Boek en met de King James Version. Voor mijn gevoel staat de NBV21 qua stijl tussen de NBG-1951 en Het Boek: enerzijds niet te conservatief, anderzijds ook niet te ‘alledaags’.

Ik prijs mezelf gelukkig dat God in de NBV21 consequent een hoofdletter krijgt. Dat getuigt van eerbiedwaardigheid en doet me goed doet als ik het Woord van God tot me laat komen.

Mijns inziens is de NBV21 een verfrissende aanwinst voor bijbellezers in het algemeen en een wezenlijke aanvulling op het assortiment Nederlandstalige bijbels.

Drs. Hedwig Komproe is theoloog en predikant van Kerkgenootschap New Song Amsterdam

Lees meer reviews

 • Drs. Ilse Visser

  "De NBV is een kunstig en stevig bouwwerk, waaraan door veel experts is gewerkt. Zoals een bouwwerk onderhoud nodig heeft, geldt dat ook voor een bijbelvertaling."

  Lees meer
 • Prof. dr. Eric Peels

  "De NBV was goed, de NBV21 is echt beter. Meer bijbelgetrouw, zal men in sommige kringen zeggen. Mooier en consistenter, zal men in brede kring zeggen.”

  Lees meer
 • Dr. Theo van Staalduine

  "De vertaling is duidelijk meer brontekstgetrouw geworden, zowel in betekenis, als in het weergeven van woorden die er nu eenmaal staan."

  Lees meer

Ontdek de NBV21

Ontvang een week lang elke ochtend een nieuwe tekst mét overdenking uit de NBV21. Schrijf je nu in en ontvang vandaag je eerste email!

ontdek nbv21 journey iphone