Review

Martin Theile

‘Op deze manier kunnen ook gewone gemeenteleden die de oude talen niet geleerd hebben, beter verbanden leggen tussen verschillende uitspraken in de Bijbel.’

“Ik was van 2008 tot 2021 predikant in de Evangelische Broedergemeente Amsterdam-stad en Flevoland, een grote Surinaamse gemeente. Ik was ik blij met de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 en heb deze bewust voor prediking en catechisatie gebruikt. De catechisanten kregen al in de tweede les de taak om verschillende vertalingen te vergelijken. Hun keuze viel meestal op de Nieuwe Bijbelvertaling, omdat ze hier goed begrepen wat bedoeld was.

 

Toch was er één gebied in ons kerkelijk werk, waar deze vertaling niet voldeed. Als wij in onze Bijbelcursussen dieper wilden delven om te begrijpen wat precies in een tekst stond, moest ik vaak naar de Hebreeuwse of Griekse grondtekst stappen, omdat hetzelfde bijbelse begrip elke keer met een andere Nederlandse vertaling werd weergegeven. Dit is nu duidelijk verbeterd. De vertaling is ‘consistenter’ geworden. Op deze manier kunnen ook gewone gemeenteleden die de oude talen niet geleerd hebben, beter verbanden leggen tussen verschillende uitspraken in de Bijbel. En toch is het een moderne vertaling in hedendaags Nederlands gebleven. Knap gedaan!

Ds. Martin Theile, emeritus-predikant Evangelische Broedergemeente

Lees meer reviews

 • Drs. Ilse Visser

  "De NBV is een kunstig en stevig bouwwerk, waaraan door veel experts is gewerkt. Zoals een bouwwerk onderhoud nodig heeft, geldt dat ook voor een bijbelvertaling."

  Lees meer
 • Prof. dr. Eric Peels

  "De NBV was goed, de NBV21 is echt beter. Meer bijbelgetrouw, zal men in sommige kringen zeggen. Mooier en consistenter, zal men in brede kring zeggen.”

  Lees meer
 • Dr. Theo van Staalduine

  "De vertaling is duidelijk meer brontekstgetrouw geworden, zowel in betekenis, als in het weergeven van woorden die er nu eenmaal staan."

  Lees meer

Ontdek de NBV21

Ontvang een week lang elke ochtend een nieuwe tekst mét overdenking uit de NBV21. Schrijf je nu in en ontvang vandaag je eerste email!

ontdek nbv21 journey iphone