Samenzijn in de Bijbel

Wat zegt de Bijbel over samenzijn?

Er kunnen nog zoveel interpretatieverschillen zijn tussen mensen en kerken, en zoveel culturele verschillen in de manieren waarop we God danken, aanbidden en omschrijven, de Bijbel brengt ons steeds weer samen. Vijf belangrijke Bijbelteksten over samenzijn.

Samen is beter dan alleen

De HEER God zei: ‘Het is niet goed dat de mens alleen is, Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past.’ (…)Toen liet de HEER God de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam Hij een van zijn ribben weg, en Hij sloot het lichaam weer op die plaats. Uit de rib die Hij bij de mens had weggenomen, bouwde de HEER God een vrouw en Hij bracht haar bij de mens. Toen riep de mens uit:
‘Dit is ze!
Mijn eigen gebeente,
mijn eigen vlees en bloed.
Vrouw wordt zij genoemd,
genomen uit een man.’
Genesis 2:18-19, 21-23

Vanaf het allereerste begin heeft God ervoor gezorgd dat de mens niet alleen is. Sinds mensenheugenis zijn mensen samen geweest. En dat heeft enorme voordelen, zo zegt ook Prediker:

Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want samen zwoegen loont. Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt. Wanneer je bij elkaar slaapt, geef je warmte aan elkaar, maar hoe krijgt iemand die alleen slaapt het ooit warm? En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.
Prediker 4:9-12

Twee of drie

Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.
Matteüs 18:20

Deze uitspraak van Jezus wordt in de kerkelijke context veel gebruikt, bijvoorbeeld aan het begin van een samenkomst. Het klinkt ook geruststellend, toch? Als dit gaat over de kerk, over het aantal gelovigen dat minimaal nodig is, dan kunnen de kerkelijke gemeentes nog wel een stukje meer krimpen.

Een paar mensen, samen in Jezus’ naam. Die naam betekent: God redt. En daar ligt ook een opdracht in verscholen. Samenkomen betekent niet alleen ‘het met elkaar uithouden en hopen dat er nog wat overblijven’, maar ook zichtbaar maken dat God redt. En hoe je dat dan doet, samen, daarvoor staat een aanwijzing in vers 12 van hetzelfde hoofdstuk:

‘Wat denken jullie? Als iemand honderd schapen bezit en een daarvan dwaalt af, zal hij er dan niet negenennegentig in de bergen achterlaten en op weg gaan om het afgedwaalde dier te zoeken?’

Je laten meenemen door Gods reddende kracht, in Jezus’ naam, betekent ook dat je op zoek gaat naar die ander, die alleen is. Die verdwaald is, die in de knoop zit, die eenzaam is en niet meer twee of drie mensen om zich heen ziet. En dat hoeft heus niet altijd met grote woorden en vrome beloften. Maar zoek die ander op. Want zodra jij en die ander samen zijn, in Gods reddende kracht, is Jezus zelf in jullie midden.

Broeders en zusters

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.
Romeinen 12:10

In het twaalfde hoofdstuk van Paulus’ brief aan de Romeinen lees je deze opdracht. Bijna té mooi, vind je niet? Innige liefde en de ander hoger achter dan jezelf. Zo moeten christenen met elkaar omgaan, schrijft Paulus. Ze moeten echt heel hecht met elkaar zijn. Ben jij met iemand buiten je gezin zo hecht als een broer en zus dat kunnen zijn?

Samen één lichaam van Christus

Is dat wel goed en nodig – zo hecht met elkaar zijn, innige broeders en zusters, en steeds uit pure liefde de ander hoger achten dan jezelf? Ja, zou Paulus zeggen, dat is nodig. En niet alleen dat: of je nou wilt of niet, je bent al samen. Samen vormen we het lichaam van Christus. In alle veelkleurigheid die we zo bij elkaar verzamelen, en ieder met zijn of haar specifieke talenten.

Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden; of we nu Joden of Grieken zijn, slaven of vrije mensen, we zijn allen van één Geest doordrenkt.
1 Korintiërs 12:12-13

Lees ook

Op zoek naar betekenis

Met de verschijning van de NBV21 start het NBG de campagne ‘op zoek naar betekenis van de Bijbel’. Waar kom je dat allemaal tegen? We zetten het op een rij.

Lees meer >

21 Vlamingen nemen NBV21 in ontvangst

De NBV21 werd vandaag in de Begijnhofkerk in Mechelen overhandigd aan 21 Vlamingen. ‘Als Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap zijn we ervan overtuigd dat de Bijbel voor iedereen betekenis kan hebben. Het is die overtuiging die ons aan het werk zet,’ zei manager Ontwikkeling en Uitgeven Stefan van Dijk van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) bij de presentatie van de NBV21 aan het Vlaamse publiek.

Lees meer >
NBV

Reacties op de NBV: wat waren de populaire bijbelboeken?

In de loop van de jaren zijn er duizenden reacties op de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 bij het Nederlands Bijbelgenootschap binnengekomen. De achtergrond van die reacties was heel divers. Bijbeluitleggers en neerlandici hebben gereageerd, professoren, predikanten en gewone bijbellezers, ouderen en jongeren. Sommigen zijn blij met een keuze in de NBV, andere minder of helemaal niet.

Lees meer >

Ontdek de NBV21

Ontvang een week lang elke ochtend een nieuwe tekst mét overdenking uit de NBV21. Schrijf je nu in en ontvang vandaag je eerste email!

ontdek nbv21 journey iphone