Voorbeelden

Vertaalvoorbeelden

De NBV21 is vertrouwd en tegelijk als nieuw.

Bent u benieuwd naar de veranderingen in de NBV21? Of waarom bepaalde vertaalkeuzes gemaakt zijn? Op deze pagina vindt u vertaalvoorbeelden, met toelichting. 

Matteüs 5:5

 

NBV      

Gelukkig de zachtmoedigen,

want zij zullen het land bezitten.

NBV21

Gelukkig de zachtmoedigen,

want zij zullen de aarde bezitten.

 

Het Griekse woord gê kan zowel ‘land’ als ‘aarde’ betekenen. In het Oude Testament ligt de nadruk vaak op het land, namelijk: het beloofde land. Ook in Psalm 37:11, waar dit vers in Matteüs naar verwijst: ‘Wie nederig zijn, zullen het land bezitten.’ Maar in de loop van de tijd wordt het beeld van Gods komende koninkrijk steeds belangrijker. Dat koninkrijk is niet beperkt tot één land, maar omvat de hele wereld. Als het woord gê zonder nadere geografische bepaling wordt gebruikt, betekent het in Matteüs meestal ‘de aarde’. Dus ook al verwijst Matteüs 5:5 naar Psalm 37:11, toch is het beter om hier met ‘de aarde’ te vertalen. Dat is ook de gangbare uitleg.

Jesaja 36:12

NBV

Maar de rabsake antwoordde: ‘Dacht u dat mijn heer mij gestuurd heeft om het woord uitsluitend tot uw heer en u te richten? Onze woorden zijn net zo goed bestemd voor de mensen daar op de muur, die binnenkort net als u hun eigen stront zullen eten en hun eigen pis zullen drinken.’

NBV21

Maar de rabsake antwoordde: ‘Dacht u dat mijn heer mij gestuurd heeft om het woord uitsluitend tot uw heer en u te richten? Onze woorden zijn net zo goed bestemd voor de mensen daar op de muur, die binnenkort net als u hun eigen drek zullen eten en hun eigen pis zullen drinken.’

 

De rabsake gebruikt erg vulgaire taal in de NBV. Maar de brontekst suggereert een minder plat woord.

In dit hoofdstuk spreekt een Assyrische soldatenleider, een rabsake, de mensen in Jeruzalem toe. Een aantal Israëlieten vragen hem om Aramees te spreken, een taal die het gewone volk niet verstaat. Maar hij wil dat niet, omdat alle mensen binnenkort toch ’hun eigen stront zullen eten en hun eigen pis zullen drinken’. Deze woorden zijn in de brontekst bedoeld als duidelijke en harde taal, en zo moeten ze ook worden vertaald. Dus geen beschrijvende woorden als ‘urine’ en ‘uitwerpselen’. Maar met name het woord ‘stront’ is weer het andere uiterste. Door te spreken van ‘drek en pis’ is er een betere balans: een duidelijke en  harde toon, maar een iets minder vulgaire bijklank. Al sinds begin van de overlevering is geworsteld met deze woorden: de Joodse leestradtie maakte het wat eufemistischer. Veel vertalingen volgen dat. Maar bij de situatie past dat er duidelijke taal wordt gesproken, zonder al te grof in de mond te worden.

Bekijk de gehele database met vertaalvoorbeelden:

Bestel de 'Met Andere Woorden' NBV21 special

Ontdek hoe de NBV21 tot stand is gekomen