Voorbeelden

Vertaalvoorbeelden

De NBV21 is vertrouwd en tegelijk als nieuw.

Bent u benieuwd naar de veranderingen in de NBV21? Of waarom bepaalde vertaalkeuzes gemaakt zijn? Op deze pagina vindt u vertaalvoorbeelden, met toelichting. 

1 Petrus 4:16b

NBV      

Maar als u lijdt omdat u christen bent,
schaam u dan niet en draag die naam tot eer van God.

NBV21

Maar als u lijdt omdat u christen bent,
schaam u dan niet en draag uw lot tot Gods eer.

 

De verandering van ‘naam’ in ‘lot’ heeft te maken met nieuwe inzichten in het onderzoek naar de Griekse brontekst. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap volgt de meest recente uitgave van de Griekse brontekst. Deze uitgave is wereldwijd gezaghebbend en wordt gebruikt door kerken, vertalers en wetenschappers. Sinds de verschijning van de NBV in 2004 is er een nieuwe editie verschenen. Daarin zijn uitkomsten van nieuw wetenschappelijk onderzoek opgenomen. Dit onderzoek laat zien dat er in 1 Petrus 4:16 waarschijnlijk ‘lot’ hoort te staan en niet ‘naam’. Omdat we deze editie volgen vertalen we dit vers nu anders. Het onderzoek naar de Griekse brontekst heet tekstkritiek en meer daarover kun je hier lezen.

NBV     

Jona was opgetogen over de plant.

NBV21

Jona was opgetogen over de boom.

 

De NBV spreekt in Jona 4 over een ‘wonderboom’, maar gebruikt ten onrechte het woord ‘plant’ om naar deze boom te verwijzen. In de voorloper van de NBV – Werk in Uitvoering – ging het in Jona 4 nog over een ‘ricinusplant’. Dat werd op het laatste moment gewijzigd in ‘wonderboom’. De NBV koos hier voor aansluiting bij de traditie. Een goede keuze, maar in de verzen die naar deze wonderboom verwijzen is ten onrechte ‘de plant’ blijven staan. In de NBV21 is dat verbeterd.

NBV     

En ik zeg zelfs / En ik zeg jullie

NBV21 

Dit zeg Ik daarover

 

In Matteüs 5 citeert Jezus zesmaal een stukje uit de Tora en verdiept dat vervolgens met zijn eigen voorschriften. Hij leidt die verdieping steeds in met een vaste formule. In de NBV is die afwisselend vertaald als ‘En ik zeg zelfs’ en ‘En ik zeg jullie’. In de NBV21 kiezen we één vaste formule, net als in de brontekst. Het moet niet klinken als een directe tegenstelling, zoals zou kunnen met ‘Maar Ik zeg u’. Bovendien moet uit de formule blijken dat Jezus er niet zomaar iets ‘naast’ zet, maar dat Hij tot de kern van de zaak wil doordringen, die veel verder gaat dan men zou verwachten. Daarom kiest de NBV21 steeds voor de formulering ‘Dit zeg Ik daarover’.

Bekijk de gehele database met vertaalvoorbeelden:

Bestel de 'Met Andere Woorden' NBV21 special

Ontdek hoe de NBV21 tot stand is gekomen