Kerken

NBV21 – van en voor de kerk

De NBV21

Vanaf 13 oktober 2021 is de NBV21 – de Bijbel voor de 21e eeuw, beschikbaar. We zijn dankbaar dat we deze nieuwe versie van de Nieuwe Bijbelvertaling hebben kunnen maken met de inbreng en betrokkenheid van duizenden Bijbellezers.

Van en voor de kerk

Het is de missie van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap om de Bijbel dicht bij mensen te brengen in diverse kerken en geloofsgemeenschappen. We hopen dat de NBV21 in schriftlezingen, in het parochiale en gemeentewerk, helpt om de Bijbel te openen. We hopen dat de NBV21 eraan bijdraagt dat het Woord de harten van mensen raakt. 

Bijbellezing

Bijbelstudies bij Ruth en Jona

Er zijn twee Bijbelstudies gemaakt bij de NBV21. Een bij het Bijbelboek Jona, en eentje bij het Bijbelboek Ruth. Het materiaal uit deze studies:

  • is geschikt voor gebruik in Bijbelstudiegroepen of kringen.
  • kan zonder specifieke voorkennis besproken worden in twee of drie avonden.
  • biedt een mooie kennismaking met de NBV21.
  • bevat de tekst van de NBV21.

Presentatie over de NBV21

Speciaal voor kerken is er ook een presentatie gemaakt. In deze presentatie maak je kennis met de NBV21. Waarom is deze verbeterde vertaling gemaakt? Wat is er nu precies beter geworden? Welke rol speelden de reacties van Bijbellezers daarbij?  
Een aantal vertaalvoorbeelden laten zien wat de meerwaarde is van de NBV21. 
Deze presentatie bestaat uit een Powerpoint en een handleiding zodat hij gemakkelijk zelf gehouden kan worden. Hij is heel geschikt voor leerhuizen, kringavonden.

Vertaalvoorbeelden uitgelegd

Speciaal voor bij de presentatie hebben we ook een aantal filmpjes gemaakt waarin vertaler Matthijs de Jong een toelichting geeft.

Handreiking ingebruikname kerkbijbel

In de kerk gaat de Bijbel wekelijks open: we lezen erin, luisteren naar de uitleg, en ontdekken de betekenis voor ons leven nu. Maar hoe vaak staan we erbij stil hoe bijzonder het is om de Bijbel in onze eigen taal te kunnen lezen? En hoe vaak staan we stil bij de Bijbel zelf, en bij de rijkdommen die dit boek te bieden heeft?
De ingebruikname van een nieuwe kerkbijbel is een uitgelezen moment om hier op een feestelijke manier aandacht aan te besteden. Hieronder vindt u enkele suggesties voor de lezing zelf en de rest van de dienst.

Bijbel presenteren in de dienst

De NBV21 is een vernieuwde en verbeterde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling. Voordat de nieuwe kerkbijbel voor het eerst opengaat, kunt u de gemeente iets vertellen over deze vertaling. De volgende tekst kan hiervoor als basis dienen:
Dit is een nieuwe Bijbel, de NBV21. Het is een vernieuwde en verbeterde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004. De hele Bijbelvertaling is vers voor vers aan de brontekst getoetst. Daarbij heeft het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap dankbaar gebruikgemaakt van de opmerkingen van duizenden Bijbellezers uit de breedte van de kerk. De Bijbel als Gods woord groter is dan een vertaling kan uitdrukken. Toch hopen we dat de NBV21 eraan zal bijdragen dat veel mensen de Bijbel nog sterker als bron voor hun leven ervaren of voor het eerst ontdekken.

Voordat de Bijbel open gaat, kunt u hem de kerk in laten dragen of naar voren laten brengen, bijvoorbeeld door een ambtsdrager of juist door een kind. Wilt u dat vooral de kinderen dit als een speciaal moment ervaren? Pak de bijbel dan van tevoren mooi in.

Lezingen

Veel Bijbelse auteurs verwoorden hun verwondering over en liefde voor Gods woord. Om het moment waarop de kerkbijbel voor het eerst open gaat te markeren, kan voor zo’n tekst gekozen worden. Op Bijbelzondag staat dit jaar Nehemia 7:72b-8-12 centraal. Andere teksten over dit thema zijn bijvoorbeeld:

U kunt er ook voor kiezen een tekst te lezen waarin opvallende verbeteringen zijn doorgevoerd. Bijvoorbeeld: 

Tijdens de lezing kunt u de gemeente uitnodigen om te gaan staan.

Zingen

Veel liederen bezingen de schoonheid en kracht van Gods Woord. Die boodschap mag ook tijdens de viering klinken! Bijvoorbeeld met de volgende liederen:

  • Een rijke schat van wijsheid (NLB 313 / LB 326)
  • Heb dank, o God van alle leven (NLB 315 / LB 330)
  • Grote God, Gij hebt het zwijgen (NLB 317 / LB 329)
  • Het Woord van God (Sela)
  • Spreek, o Heer (Hemelhoog 491)
  • Uw woord is een lamp voor mijn voet (Hemelhoog 494)

Voor kinderen is er een speciaal lied bij Bijbel Basics. U vindt dit lied odebijbel.nl/bijbelbasics, bij het materiaal voor Bijbelzondag.

Tijdens of na de dienst kunt u gemeenteleden laten uitwisselen welk vers al lang met hen meegaat, of welk vers ze bij de gemeente vinden passen.
Op nbv21.nl/bijbelzondag vindt u nog meer tips om ook interactief met de Bijbel aan de slag te gaan.

Ontdek de NBV21

Ontvang een week lang elke ochtend een nieuwe tekst mét overdenking uit de NBV21. Schrijf je nu in en ontvang vandaag je eerste email!

ontdek nbv21 journey iphone