Voorbeelden

Vertaalvoorbeelden

De NBV21 is vertrouwd en tegelijk als nieuw.

Bent u benieuwd naar de veranderingen in de NBV21? Of waarom bepaalde vertaalkeuzes gemaakt zijn? Op deze pagina vindt u vertaalvoorbeelden, met toelichting. 

Toelichting – Johannes 2:11

Op de keuze van de NBV om het woord sêmeion in Johannes met ‘wonderteken’ te vertalen is veel commentaar gekomen. Zou een vertaling met ‘teken’ niet beter zijn? Dit woord komt zeventien keer voor in het Johannesevangelie. De tekenen die Jezus verricht zijn een belangrijk motief. De tekenen laten zien wie Jezus is: Hij komt van de Vader en openbaart Hem op aarde. De tekenen moeten leiden tot geloof, en daarmee tot het eeuwige leven (zie Joh. 20:31). Een belangrijke formule dus! 

De vertaling met ‘wonderteken(en) doen’ is niet onjuist, want het woord wordt regelmatig gebruikt voor wonderen. Maar de kritiek luidt dat bij ‘wonderteken’ de nadruk gaat liggen op het eerste gedeelte van het woord. Johannes gebruikt dit specifieke Griekse woord nu juist bewust om het tekenkarakter van de wonderen te onderstrepen. Het wonderachtige is in zijn verhaal ondergeschikt (zie Joh. 6:26 en 20:29). De tekenen verwijzen ergens naar: naar wie Jezus ten diepste is. De tekenen zijn daarom vaak aanleiding voor gesprekken waarin Jezus iets over zichzelf openbaart. 

Toelichting – Ruth 1:6

Het Hebreeuwse woord lechem betekent ‘brood’ of, meer algemeen, ‘voedsel’. Vanwege de link met Betlehem (‘broodhuis’, zoals het gangbaar wordt vertaald) willen veel lezers hier graag het woord ‘brood’ lezen. De NBV gebruikt het woord ‘brood’ wel vaker in de betekenis van ‘voedsel’. Zie Psalm 104:14 en Matteüs 6:11. De nieuwe formulering laat bovendien duidelijker zien – net als de brontekst – dat God het volk weer te eten gaf. 

Toelichting – Matteüs 6:2

Het woord ‘aalmoes’ komt een aantal keer voor in de NBV (in Matteüs, Lucas, Handelingen en Jezus Sirach). In andere boeken, zoals Tobit, is het juist vermeden. Het woord ‘aalmoes’ is inmiddels zo verouderd dat we het niet meer gebruiken in de NBV21. In plaats van ‘aalmoezen geven’ kiezen we voor ‘iets geven uit barmhartigheid’ of voor ‘geld geven aan de armen’.

Bekijk de gehele database met vertaalvoorbeelden:

Bestel de 'Met Andere Woorden' NBV21 special

Ontdek hoe de NBV21 tot stand is gekomen