Voorbeelden

Vertaalvoorbeelden

De NBV21 is vertrouwd en tegelijk als nieuw.

Bent u benieuwd naar de veranderingen in de NBV21? Of waarom bepaalde vertaalkeuzes gemaakt zijn? Op deze pagina vindt u vertaalvoorbeelden, met toelichting. 

Toelichting – Matteüs 6:13

Of het hier gaat over ‘de kwade’, dat is de duivel (de mannelijke vorm van het Griekse woord), of over ‘het kwaad’, dat wil zeggen: het kwaad in al z’n vormen (de onzijdige vorm van het Griekse woord) kun je aan het Grieks niet zien. De NBV kiest voor ‘het kwaad’, en voegt de woorden ‘uit de greep’ toe. Ten eerste omdat ‘het kwaad’ dan toch iets actiever wordt voorgesteld, als een kwade macht. En ten tweede omdat ‘redden van’ minder goed Nederlands zou zijn. Toch is er veel kritiek gekomen op de toevoeging van de woorden ‘uit de greep’. Het wordt gezien als té omschrijvend, niet passend in een gebedstekst. Die kritiek hebben we ter harte genomen. 

In de NBV komt ‘redden van’ geregeld voor (zie bijvoorbeeld 2 Timoteüs 4:18 ‘De Heer zal me van alle kwaad redden’). Het kan dus ook in het Onzevader worden gebruikt. Daar komt bij dat in de bede ‘red ons van het kwaad’ de aanduiding ‘het kwaad’ zeer breed is – daaronder valt ook ‘hij die het kwaad zelf is’, de duivel (zie Matteüs 13:19). 

Voor een bespreking van alle veranderingen in het Onzevader, zie het blog ‘Het Onzevader in de NBV21‘. 

 

Toelichting – Matteüs 6:10

De eerste drie beden van het Onzevader beginnen in het Grieks alle drie met een vergelijkbare werkwoordsvorm. In de brontekst is er dus een duidelijke cadans. De NBV onderbreekt die cadans door de derde bede te beginnen met ‘en’. Bovendien worden nu de tweede en de derde bede zo sterk aan elkaar gekoppeld dat het lijkt alsof de woorden ‘op aarde zoals in de hemel’ bij allebei horen. Dat is echter niet het geval. Om die twee redenen kiest de NBV21 ervoor om het ‘laat’ te herhalen in de derde bede. Zo blijft de cadans bewaard. 

Voor een bespreking van alle veranderingen in het Onzevader, zie het blog ‘Het Onzevader in de NBV21‘. 

 

Toelichting – Matteüs 6:12

De Griekse werkwoordsvorm die hier staat, kun je opvatten als een verleden tijd. De NBV heeft die weergegeven met: ‘zoals ook wij hebben vergeven’. Maar deze vorm kan ook een gewoonte aanduiden: ‘zoals ook wij plegen te vergeven’. Als je het zo opvat, kun je het goed met een onvoltooid tegenwoordige tijd vertalen: ‘zoals ook wij vergeven’. Daar klinkt in door ‘zo doen wij dat’. Dit is de keuze van de NBV21. De zin loopt dan ritmisch beter, wat behulpzaam is bij het opzeggen van het gebed.

Voor een bespreking van alle veranderingen in het Onzevader, zie het blog ‘Het Onzevader in de NBV21‘. 

Bekijk de gehele database met vertaalvoorbeelden:

Bestel de 'Met Andere Woorden' NBV21 special

Ontdek hoe de NBV21 tot stand is gekomen