Voorbeelden

Vertaalvoorbeelden

De NBV21 is vertrouwd en tegelijk als nieuw.

Bent u benieuwd naar de veranderingen in de NBV21? Of waarom bepaalde vertaalkeuzes gemaakt zijn? Op deze pagina vindt u vertaalvoorbeelden, met toelichting. 

Johannes 12:25

De NBV heeft hier het bekende begrippenpaar ‘liefhebben’ en ‘haten’. Dit zijn beladen woorden, die gemakkelijk misverstaan kunnen worden. In de Bijbel heeft ‘haten’ niet zoveel met emoties te maken en alles met loyaliteit. In Lucas 14:26 bijvoorbeeld is ‘haten van’ je familie vertaald met ‘breken met’ je familie. De uitdrukking ‘je leven haten’ betekent in Johannes iets anders dan hoe deze woorden gewoonlijk in het Nederlands gebruikt worden. Daarom hebben we voor de NBV21 gezocht naar een alternatief.

Ruth 1:17

Ruth zet haar woorden kracht bij met een eed. In het Hebreeuws is dit een vaste uitdrukking. In de NBV wordt die formule altijd op dezelfde manier vertaald, behalve in Ruth 1:17. In de NBV21 trekken we dat recht. Zo wordt de vertaling consistenter.

 

1 Koningen 1:5

De NBV heeft ‘van David’ toegevoegd. Dat blijft staan, want dat is informatie die de lezer nodig heeft om het vervolg te begrijpen. De brontekst spreekt hier van ‘Adonia, een zoon van Chaggit’. Hij was uiteraard ook een zoon van David (zie 2 Samuël 3:40), maar dat staat er hier niet expliciet bij. Voor lezers van vandaag maakt dat de tekst lastig. Om die reden vult de NBV dit ontbrekende schakeltje in: ‘een zoon van David en Chaggit’. We hebben in de revisie overwogen om dit te schrappen, maar toch doen we dat niet. Deze informatie is essentieel om het vervolg te begrijpen: in het volgende vers gaat het namelijk over ‘zijn vader’, David dus. Om deze tekst over de opstand van Adonia tegen zijn vader David goed te volgen, moet je weten dat Adonia Davids zoon is.

Bekijk de gehele database met vertaalvoorbeelden:

Bestel de 'Met Andere Woorden' NBV21 special

Ontdek hoe de NBV21 tot stand is gekomen