Voorbeelden

Vertaalvoorbeelden

De NBV21 is vertrouwd en tegelijk als nieuw.

Ben je benieuwd naar de veranderingen in de NBV21? Of waarom bepaalde vertaalkeuzes gemaakt zijn? Op deze pagina vind je vertaalvoorbeelden, met toelichting. 

Matteüs 20:15

 

NBV

Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed ben?”

NBV21

Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Ben je jaloers omdat ik goed ben?”

 

De Griekse uitdrukking ‘het boze oog’ wordt gebruikt om jaloezie of afgunst uit te drukken. Maar in de NBV wijst ‘kwaad bloed’ op boosheid.

Het eerste verbetervoorstel was: ‘Geeft het scheve ogen dat ik goed ben?’ Maar Vlaamse meelezers zeiden dat deze uitdrukking in Vlaanderen niet bekend is. Bovendien is in Marcus 7:22 het ‘boze oog’ vertaald met ‘afgunst’. Er is uiteindelijk gekozen voor: ‘Ben je jaloers omdat ik goed ben?’

2 Samuel 13:12

 

NBV

Ze smeekte: ‘Nee, mijn broer, laat dat! Raak me niet aan! Zoiets schandelijks doet men in Israël toch niet!

NBV21

‘Nee, mijn broer, laat dat!’ riep ze. ‘Raak me niet aan! Zoiets schandelijks doet men in Israël toch niet!

 

In 2 Samuel 13 vergrijpt Amnon zich aan zijn zus Tamar. Door in vers 12 de reactie van Tamar te beschrijven met ‘smeekte ze’, legt de NBV te veel nadruk op Tamars nederigheid. Met ‘riep ze’ wordt de positie van Tamar minder afhankelijk.

In het Hebreeuws staat er een neutraal woord: ‘zeggen’. Het Nederlands vraagt om een bijpassend woord. ‘Smeken’ kleurt dat te veel in, ‘roepen’ is neutraler. De lading van de reactie zit vooral in de uitspraak zelf. Deze verandering is een voorbeeld van de aandacht voor inclusief vertalen bij het maken van de NBV21.

Lucas 5:39

NBV

Maar niemand die oude wijn gedronken heeft, wil jonge; hij zegt immers: “De oude wijn is goed!”’

NBV21

Maar niemand die oude wijn gedronken heeft, wil jonge; hij zegt immers: “De oude is beter.”

 

In dit vers is het Nederlands verbeterd. De uitspraak aan het slot is nu veel sterker.

Ondanks het uitroepteken is de NBV niet zo sterk. Het is beter om ‘wijn’ samen te trekken met het eerder genoemde ‘wijn’ in deze zin. En zowel vanuit het Nederlands als vanuit het Grieks is het sterker om te vertalen met ‘beter’ in plaats van ‘goed’. 

Bekijk de gehele database met vertaalvoorbeelden:

Bestel de 'Met Andere Woorden' NBV21 special

Ontdek hoe de NBV21 tot stand is gekomen