Inspiratie

Mijn Bijbel inspireert

Soms voel je ineens: hier gebeurt iets wat groter is dan ikzelf ben. Groter dan wij als mensen voor elkaar zouden kunnen krijgen. Je voelt je geïnspireerd en geënthousiasmeerd – twee woorden die niet toevallig zijn afgeleid van het Latijnse woord voor ‘geest’ en het Griekse woord voor ‘God’. Wat zegt de Bijbel over dat ongrijpbare aspect van ons menszijn, dat we voor geen goud zouden willen missen?

Eerste levensbehoefte

Wat heeft een mens nodig om te overleven? Eten en drinken natuurlijk, een dak boven het hoofd, en relaties met andere mensen. Maar dat is niet alles: net zo hard hebben we het nodig om boven onszelf uit getild te worden. Om te weten dat het leven zin heeft, en dat we verbonden zijn met de God die alles in handen houdt.
Maar Jezus gaf hem ten antwoord:

‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’
Matteüs 4:4

Eindeloos ruim en heel dichtbij

‘Ieder woord dat klinkt uit de mond van God’ – wat moeten we ons daarbij voorstellen? Alleen mooie verhalen en inspirerende oneliners? Of ook alle regels die ons leven voor ons gevoel juist beperken? De schrijver van Psalm 119, die 176 verzen lang Gods wetten bezingt, ziet hier geen tegenstelling – hij ervaart juist onbeperkte ruimte in Gods geboden:

Aan alles, hoe volmaakt ook, zag ik een einde,
maar uw gebod is grenzeloos ruim.
Psalm 119:96

Tegenover die ruimte staat Gods nabijheid, die zelfs doordringt in gedachten en gevoelens die we voor anderen – en misschien wel onszelf – verborgen hebben.

Het licht van de HEER beschijnt de geest van de mens,
het dringt door tot in zijn diepste gedachten.

Spreuken 20:27

God laat zijn licht in ons schijnen, en ineens zien we een ander perspectief, een uitweg, of ervaren we meer rust dan we voor mogelijk hadden gehouden.
Een geest van vakmanschap en inzicht

Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente.
1 Korintiërs 12:4-7

Waar we ruimte bieden aan Gods Geest, wordt dat zichtbaar in wat we doen. ‘Bijzondere kracht’ klinkt misschien wat verheven, ook al weet Paulus zeker dat de Geest die kracht aan iedereen kan geven. Maar dat hoeft niet hoog verheven te zijn. Het kan ook gewoon de bevlogenheid en kunde zijn waarmee een vakman of -vrouw aan het werk gaat:

Mozes zei tegen de Israëlieten: ‘De HEER heeft zijn keuze laten vallen op Besaleël, de zoon van Uri, de zoon van Chur, uit de stam Juda. Hij heeft hem vervuld met goddelijke geest, met wijsheid, vakmanschap en inzicht op allerlei gebied: hij kan ontwerpen maken en ze uitvoeren in goud, zilver, koper en brons, hij kan stenen snijden en zetten en hout bewerken en hij beheerst ook allerlei andere vaardigheden om ontwerpen uit te voeren.’
Exodus 35:30-33

Niet saai!

Eerlijk is eerlijk: niet elke bijeenkomst van gelovigen is even inspirerend. Maar wat als we deze oproep aan de vroege kerk nou eens in de praktijk zouden brengen?

Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing voor God met heel uw hart psalmen, hymnen en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.
Kolossenzen 3:16

En nog eentje, van een schrijver die eeuwen vóór het ontstaan van de eerste gemeente al hetzelfde ervoer:

Ontsluit mijn lippen, Heer,
en mijn mond zal uw lof verkondigen.
Psalm 51:17

Het is zoals Paulus schrijft:

‘Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid’
2 Korintiërs 3:17

Vrijheid om onze creativiteit de vrije loop te laten, om verbinding aan te gaan met de mensen, de schepping en met God, en om voluit te leven.

Lees ook

Mijn Bijbel inspireert

Van Leonardo Da Vinci tot Bach, van Typhoon tot Flannery O’Connor, de Bijbel is voor velen een bron van inspiratie. Lees hier het verhaal van Cindy Mannens (28) en ontdek hoe de Bijbel haar inspireert.

Lees meer >

Mijn Bijbel inspireert

Soms voel je ineens: hier gebeurt iets wat groter is dan ikzelf ben. Groter dan wij als mensen voor elkaar zouden kunnen krijgen. Je voelt je geïnspireerd en geënthousiasmeerd – twee woorden die niet toevallig zijn afgeleid van het Latijnse woord voor ‘geest’ en het Griekse woord voor ‘God’. Wat zegt de Bijbel over dat ongrijpbare aspect van ons menszijn, dat we voor geen goud zouden willen missen?

Lees meer >

Bijbelteksten die inspireren

Ben je op zoek naar verrassende bijbelteksten over hoe de Bijbel inspireert? We hebben er een aantal uit de NBV21 voor je op een rij gezet. Download ze, deel ze met anderen via sociale media, of lees verder in de NBV21!

Lees meer >

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen