Mijn bijbel brengt samen

Bijbelteksten die je samen brengen

Ben je op zoek naar verrassende bijbelteksten over hoe de Bijbel samen brengt? We hebben er een aantal uit de NBV21 voor je op een rij gezet. Download ze, deel ze met anderen via sociale media, of lees verder in de NBV21!

‘Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.’

En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt

Dan zult u met alle heiligen in staat zijn de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen, ja de liefde van Christus te kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid van God. 

Lees ook

jesaja

Sam Janse over zijn bijdrage aan de NBV21

Nieuwtestamenticus Sam Janse, kenner van de deuterocanonieke bijbelboeken, werkte mee aan de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling. Een vraaggesprek over zijn ervaringen en over de meerwaarde van de NBV21 ten opzichte van de Nieuwe Bijbelvertaling.

Lees meer >
NBV

Komt de boodschap wel over?

Ik vind het altijd leuk om te preken over verhalen uit het Oude Testament. Spannend vaak en voor veel mensen in onze multiculturele gemeenschap zijn die verhalen nieuw. Via vertaalsets wordt mijn preek simultaan in zes talen vertaald zodat iedereen het kan volgen. 

Lees meer >

Schrijf je in voor de nieuwsbrief