Bijbel voor dummies

Bijbel voor dummies: zeven Bijbelverzen om uit het hoofd te leren

Er zijn Bijbelcitaten die prachtig prijken op een keramieken of digitale tegel. Er zijn stukjes tekst die je steeds opnieuw moet lezen om ze beter te gaan begrijpen. Maar er zijn ook bijzondere zinnen die krachtiger worden wanneer je ze luidop laat klinken. Deze zeven stukjes zijn alvast de moeite waard om uit het hoofd te leren. Voor jezelf, of ter inspiratie van je omgeving.

Zegen

Zegenen is het uitspreken van een wens of een gebed voor iemand of iets. Je vertrouwt er dan op dat de zegen helpt te zorgen voor geluk en kracht. Aan het eind van een kerkdienst spreekt de voorganger een zegen uit over de mensen in de kerk. Heel vaak is dat deze zegen, die al door Aäron en zijn zonen over het volk van Israël uitgesproken werden:

Moge de HEER u zegenen en u beschermen,
moge de HEER het licht van zijn gelaat
over u doen schijnen en u genadig zijn,
moge de HEER u zijn gelaat
toewenden en u vrede geven.

(Numeri 6:24-26)

Altijd dichtbij

HEER, U kent mij, U doorgrondt mij,
U weet het als ik zit of sta,
U doorziet van verre mijn gedachten.
(…)
Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,
al ging ik wonen voorbij de verste zee,
ook daar zou uw hand mij leiden,
zou uw rechterhand mij vasthouden.
(Psalm 139:1, 9-10)

Wees niet bang!

Helende woorden van troost vinden we bij Jesaja. God kent ons door en door en is ons reddend nabij.

Wees niet bang, want Ik ben bij je,
vrees niet, want Ik ben je God.
Ik zal je sterken, Ik zal je helpen,
je steunen met mijn bevrijdende rechterhand.

(Jesaja 41:10)

Vertrouwen

Soms lijkt het leven als een berg voor je op te rijzen. Hoe kom je er ooit overheen? De schrijver van Psalm 121 kent dat gevoel. En hij weet er raad mee:

Ik sla mijn ogen op naar de bergen.
Van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

(Psalm 121:1-2)

Leven met God

Jezus prijst mensen die leven vanuit ‘zachte waarden’ gelukkig. Mensen die nederig, zachtmoedig of vredelievend zijn. Maar dat blijkt helemaal zo soft nog niet.

‘Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.‘
(Matteüs 5:8)

All you need is…

Liefde is het allerbelangrijkste, staat in de Bijbel. God belooft dat zijn liefde voor mensen nooit zal ophouden. God zelf is liefde.

Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.
(1 Johannes 4:7)

Of, kort en krachtig:

Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.
(1 Johannes 4:8)

Eind goed…

God is God, van a tot z, van begin tot eind.
In het laatste Bijbelboek krijgen we dromen van een nieuwe tijd te zien. Gods koninkrijk breekt in al zijn goedheid door in de hemel en op aarde. Het wordt duidelijk dat God met mensen van alle tijden meetrekt.

‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’
(Openbaring 1:8)

Wie houdt van beeldende taal, van verzen en vergezichten, vindt het vast prettig om een hele psalm of een liefdesgedicht uit het hoofd te leren. Wat denk je van de bekende Psalm 23? Bezing je liever de schoonheid van je vriendin (Hooglied 4:1-7) of geniet je meer van het ritmische gedicht ‘Alles heeft zijn tijd’ (Prediker 3:1-8)? Er is een tijd om te lezen en een tijd om uit het hoofd te leren. Doe je mee?  

Lees ook

Vlees of aardse natuur: sarx in de NBV21

Hoe vertaal je in de brieven van Paulus het lastige Griekse woordje ‘sarx’? Die kwestie wordt uitgediept in het vandaag verschenen nummer van Met Andere Woorden (MAW), het vertaalblad van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Het nummer is gewijd aan de NBV21, de verbeterde editie van de Nieuwe Bijbelvertaling die in oktober uitkomt.

Lees meer >

Koning neemt nieuwe Bijbel in ontvangst

Op woensdag 13 oktober verschijnt de NBV21. Het eerste exemplaar van deze vernieuwde bijbelvertaling wordt ’s middags aangeboden aan koning Willem-Alexander door directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). De overhandiging vindt plaats tijdens de feestelijke presentatie van de NBV21 in de Grote Kerk in Den Haag.

Lees meer >

Ontdek de NBV21

Ontvang een week lang elke ochtend een nieuwe tekst mét overdenking uit de NBV21. Schrijf je nu in en ontvang vandaag je eerste email!

ontdek nbv21 journey iphone