Houvast

Bijbelteksten die houvast geven

Als er één constante is in het leven, dan is het wel dat alles continu verandert. Denk je net alles op een rijtje te hebben, je plannen in kannen en kruiken, dan is er zomaar sprake van een plotselinge wending, die alles op zijn kop zet.

Soms word je positief verrast: een bijzondere ontmoeting, een nieuwe mogelijkheid die ondenkbaar leek, of een mooie meevaller. Maar op andere momenten kan een wending ook heel negatief uitpakken: ziekte, verlies, ruzie of een financieel probleem kunnen maken dat je de wanhoop nabij bent. Op zulke momenten – maar ook als alles meezit – mag je weten dat er nog een andere constante is: een God die eeuwig trouw is en wiens Woord altijd standhoudt. De onderstaande Bijbelteksten kunnen daarbij een goede reminder zijn.

  1. Kracht

Al zal de vijgenboom niet bloeien,
al zal de wijnstok niets voortbrengen,
al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen,
al zal er geen koren op de akkers staan,
al zal er geen schaap meer in de kooien zijn
en geen rund meer binnen de omheining –
toch zal ik juichen voor de HEER,
jubelen voor de God die mij redt.

God, de HEER, is mijn kracht,
Hij maakt mijn voeten snel als hinden,
Hij laat mij over toppen van bergen gaan.
Habakuk 3:17-19

Hoe je leven er op dit moment ook uitziet, God is een God die redt. Hoe groot de tegenslagen ook zijn, je mag erop vertrouwen dat Hij jouw kracht is. Hij maakt dat je niet ten onder zult gaan.

  1. Toevlucht

Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont
en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,
zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting,
mijn God, op U vertrouw ik.’
Psalm 91:1-2

Het lijkt soms zo makkelijk om veiligheid te zoeken in dingen die je kunt zien en vastpakken: je huis, je geld, de nieuwste telefoon, die verre vakantie… Maar waar ben je écht veilig als het erop aankomt? Lees deze verzen uit Psalm 91 nog eens een paar keer achter elkaar. Op wie of op wat stel jij je vertrouwen?

  1. Eeuwig

Het gras verdort en de bloem verwelkt,
maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.
Jesaja 40:8

Veel dingen in het leven kunnen je zomaar door de vingers glippen. Ze geven even geluk, maar je kunt er niet écht op bouwen. Voor je het weet, zijn ze verdord, verwelkt, vergaan. Hoe anders is dat met Gods Woord: het geeft eeuwigdurende vreugde en houvast – het houdt altijd stand.

  1. Golven

Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Houd moed! Ik ben het, wees niet bang!’ Petrus antwoordde: ‘Heer, als U het bent, zeg me dan dat ik over het water naar U toe moet komen.’ Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’
Matteüs 14:27-30

Heb jij ook weleens het gevoel dat het stormt om je heen? Je zou soms zomaar kopje-onder kunnen gaan in de golven van onrust, die maar op je in blijven beuken. Petrus weet hoe dat is – en hij weet ook bij wie hij op zulke momenten moet zijn: zijn rabbi Jezus. Jezus grijpt je vast, hoe hoog de golven ook zijn.

  1. Moed

Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.
Johannes 16:33

De problemen in de wereld en in ons eigen leven kunnen soms groot en onoverkomelijk lijken. Maar hoe zwaar het leven je ook valt, God is altijd groter dan dat. Door zijn Zoon heeft Hij alle kwaad van de wereld overwonnen. Houd moed!

Lees ook

Leesplan In afhankelijkheid van God

Leven in afhankelijkheid is misschien wel het moeilijkste wat er is. Dat betekent dat we iets van onze eigen zekerheid en controle moeten inleveren. In een tijd zoals nu, hebben we bijna geen andere keuze. We worden juist nu teruggeworpen op wat we geloven en belangrijk vinden. We willen je uitnodigen om hoop en vertrouwen te vinden in de woorden van God.

Lees meer >

Bijbelteksten die houvast geven

Als er één constante is in het leven, dan is het wel dat alles continu verandert. Denk je net alles op een rijtje te hebben, je plannen in kannen en kruiken, dan is er zomaar sprake van een plotselinge wending, die alles op zijn kop zet.

Lees meer >

Ontdek de NBV21

Ontvang een week lang elke ochtend een nieuwe tekst mét overdenking uit de NBV21. Schrijf je nu in en ontvang vandaag je eerste email!

ontdek nbv21 journey iphone