Mijn Bijbel geeft toekomst

Mijn Bijbel geeft toekomst

Ze zijn eerder schaars, maar ze blijven je wel bij – de momenten waarop je voelt dat alles op z’n plek valt. Dat het goed is zoals het is. Dat alles rondom jou samenspant om je een mooie ervaring te bezorgen. Het lijkt wel een knipoog van God.

Met de blote voeten in het gras, oog in oog met de zee, een knuffel na een moeilijk gesprek, de handen uit de mouwen steken met een groep gemotiveerde vrijwilligers… De momenten zijn erg divers, maar ze hebben altijd iets van pure schoonheid, van eenvoud en verbondenheid.

Het doet denken aan Genesis 1:31:

God zag alles wat Hij had gemaakt: het was zeer goed.
Alles wat God gemaakt heeft, is goed. Ook wij!

Geniet

We mogen volop genieten van Gods schepping. En we hebben er niet eens een toegangspas of diploma voor nodig. We kunnen er gewoon van proeven:

Proef en geniet de goedheid van de HEER,
gelukkig de mens die bij Hem schuilt.
Psalm 34:9

Zelfs al twijfel je aan de zin van het bestaan, geniet toch maar ten volle van het leven, zegt ook Prediker in al zijn wijsheid.

Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan.
Prediker 9:7

Verwonder

We mogen zomaar genieten van al dat moois en lekkers. Dat lokt verwondering uit en maakt nieuwgierig.

Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren door U daar bevestigd,
wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt,
het mensenkind dat U naar hem omziet?

U hebt hem bijna een god gemaakt,
hem gekroond met glans en glorie,
hem toevertrouwd het werk van uw handen
en alles aan zijn voeten gelegd.
Psalm 8:4-7

Bij dit hemelse geschenk van God zit wel een kaartje met een opdracht. God legt zijn scheppingswerk in onze handen. Hij vertrouwt de aarde aan ons toe. We krijgen de verantwoordelijkheid om voor ons gemeenschappelijk huis te zorgen. Maar net dat blijkt een bijzonder grote uitdaging in deze tijd. Soms lijken milieurampen en klimaatstatistieken een onoverkomelijke bedreiging te vormen. Maar er is altijd hoop!

Voor een boom is er altijd hoop:
als hij wordt omgehakt, loopt hij weer uit,
er blijven nieuwe loten komen.
Al wordt zijn wortel in de aarde oud,
al gaat zijn stronk dood in de grond,
zodra hij water ruikt, bot hij weer uit
en vormt twijgen, als een jonge scheut.
Job 14:7-9

Leef verbonden

De mens maakt dus deel uit van de schepping als geheel. We zijn gemaakt om in verbondenheid met God en de hele schepping te leven en er goed voor te zorgen. Het genieten, de verwondering, de verantwoordelijkheid – ze horen erbij.

God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken.
Genesis 2:15

Wie zich verbonden voelt, draagt zorg voor zichzelf, voor de anderen en voor zijn omgeving. Hij gaat er verantwoord mee om en wil er iets positiefs aan toevoegen. Als je het gevoel krijgt dat je ertoe doet en deel bent van een groter geheel, word je gelukkiger, je wordt ‘heel’. En wanneer wij voor de aarde zorgen, zorgt de aarde voor ons.

U leidt het water van de bronnen door beken,
tussen de bergen beweegt het zich voort.
Het drenkt alles wat leeft in het veld,
wilde ezels lessen er hun dorst.
Daarboven wonen de vogels van de hemel,
uit het dichte groen klinkt hun gezang.
U bevloeit de bergen vanuit uw hoge zalen,
door uw daden raakt de aarde verzadigd.
Gras laat U groeien voor het vee
en gewassen die de mens moet verbouwen.

Zo zal hij brood winnen uit de aarde
en wijn die het mensenhart verheugt,
geurige olie die het gelaat doet stralen,
ja brood dat het mensenhart versterkt.

De bomen van de HEER zuigen zich vol,
de ceders van de Libanon, door Hemzelf geplant.
De vogels bouwen daar hun nesten,
in de cipressen huizen ooievaars.
Psalm 104:10-17

Dus heb het leven lief en bouw mee aan een leefbare toekomst. Proef van de goedheid van de HEER én draag zorg voor zijn bomen, zodat vogels er nog lang hun nesten in kunnen bouwen. 

Lees ook

Mijn Bijbel geeft toekomst

De Bijbel is niet zomaar “een boek”. Het is een boek vol wijsheid en levensverhalen. Bijvoorbeeld zo’n prachtig, nuchter bijbelboek als Prediker. Alles is al een keer eerder gebeurd. Je moet niet te hoog van jezelf denken. Je bent een onderdeeltje van een veel groter geheel en God staat daar boven. Hij overziet alles, zorgt en geeft wat nodig is.’

Lees meer >

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen