Teksten van kracht

Krachtige teksten

Waar haal jij je kracht vandaan? Het is een vraag die vaak terugkeert op momenten waarop we tegen onze grenzen aan lopen. Omdat het leven tegenzit, of omdat we onszelf een periode van vasten en bezinning opleggen. Ook in de huidige crisis hebben heel wat mensen zich die vraag gesteld. Waarvan leef ik eigenlijk? 

Levenskracht

Gods Woord is voedsel voor het leven, zo ervaren veel gelovigen het. De Bijbel staat vol van getuigenissen van mensen die kracht putten uit God. Levenskracht. Zelfs in de moeilijkste momenten van het leven… Bestaat er iets sterkers?

De wet van de HEER is volmaakt:
levenskracht voor de mens.
Psalm 19:8

Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
Hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.

Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want U bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.
Psalm 23:3-4

Hij geeft de vermoeide kracht,
de machteloze geeft Hij macht in overvloed.
Jesaja 40:29

Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam,
de rots van mijn bestaan, al wat ik heb,
is God, nu en altijd.
Psalm 73:26

Herken je dat? Is God voor jou ook de rots, de grond waarop je staat?

Daadkracht

Gelovigen weten zich gesteund en gedragen door God. Dat geeft hun de kracht om mee te bouwen aan Gods droom, aan zijn koninkrijk. Krachtige woorden leiden zo tot daadkracht.

Want het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht.
1 Korintiërs 4:20

‘Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een
wijs man, die zijn huis bouwde op een rots.’
Matteüs 7:24

Aangevuurd door de apostelen, maakten de eerste christenen meteen werk van hun geloof. Eenvoudig en levensecht voegden zij de daad bij het woord. Ze werden een krachtige gemeenschap die anderen inspireerde.

De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered.
Handelingen 2:43-47

Geestkracht

Maar we zijn natuurlijk ook maar mensen. We hebben supporters nodig, mensen zoals Paulus, die ons af en toe een aanmaning sturen om daadkrachtig en vanuit de verbondenheid met Christus te leven. Maar er is nog een grotere ‘supporter’: Gods Geest. Wie de heilige Geest ontvangt, gaat anders leven en naar andere dingen verlangen. Want Hij vuurt je aan om zoals Jezus te zijn in deze wereld.

Nog eens zei Jezus: ‘Vrede zij met jullie! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’ Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest.’
Johannes 20:21-22

Liefdeskracht

‘God is liefde,’ hoor je weleens iemand zeggen. Dat kan misschien zweverig of zoet klinken, maar is liefde niet juist het krachtigste wat bestaat?

Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs om te worden verbrand – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.
1 Korintiërs 13:2-7 

Lees ook

strand

In het begin …

Genesis 1 hoort tot de meest bekende hoofdstukken uit de Bijbel. Eigenlijk moet je zeggen: Genesis 1:1-2:3. Want het scheppingsverhaal dat in Genesis 1 begint, eindigt in Genesis 2:1-3 met de heiliging van de zevende dag.

Lees meer >

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen