Review

Arie Korteweg

“De NBV21 is een verrijking voor het Nederlandse taalgebied in onder meer Nederland en Vlaanderen.”

De boodschap van de Bijbel komt meer tot je binnen. Deze vertaling geeft blijk van een zorgvuldige inbedding van de beleving van de lezer die in zijn dagelijks leven ruimte wil geven voor het Woord van God.

 

Een treffend voorbeeld vind ik verborgen in het onderricht in de Bergrede Matteüs 5 vers 5 waar Jezus het woord heeft genomen en de zachtmoedigen aanzegt dat zij de aarde zullen bezitten. In de eerste uitgave stond hier het land. Een vertaling die Gods liefde doet uitstrekken naar de aarde is allesomvattend en sluit aan bij Gods handelen in Zijn scheppingswoord. Het zorgvuldig gebruik van hoofdletters en kleine letters bij de accenten die het Bijbelgebruik als de Heilige Schrift voor de lezer er doet uitspringen nodigt een ieder tot lezen uit.

Arie Korteweg, voorzitter ledenraad NBG

Lees meer reviews

 • Drs. Ilse Visser

  "De NBV is een kunstig en stevig bouwwerk, waaraan door veel experts is gewerkt. Zoals een bouwwerk onderhoud nodig heeft, geldt dat ook voor een bijbelvertaling."

  Lees meer
 • Prof. dr. Eric Peels

  "De NBV was goed, de NBV21 is echt beter. Meer bijbelgetrouw, zal men in sommige kringen zeggen. Mooier en consistenter, zal men in brede kring zeggen.”

  Lees meer
 • Dr. Theo van Staalduine

  "De vertaling is duidelijk meer brontekstgetrouw geworden, zowel in betekenis, als in het weergeven van woorden die er nu eenmaal staan."

  Lees meer

Ontdek de NBV21

Ontvang een week lang elke ochtend een nieuwe tekst mét overdenking uit de NBV21. Schrijf je nu in en ontvang vandaag je eerste email!

ontdek nbv21 journey iphone