Review

Ds. Gerrit de Fijter

NBV21, geschikt om Gods woord te leren kennen

Vanuit de traditie waarin ik sta gebruik ik in kerkdiensten hoofdzakelijk de Herziene Statenvertaling. Maar ik ben blij met de Nieuwe Bijbelvertaling, die ik ook regelmatig gebruik. Het is goed dat er in de herziene versie, de NBV21, uit eerbied hoofdletters gebruikt worden voor God, Jezus en de heilige Geest.

Zoals het er nu naar uitziet zal – vanwege de voortdurende verandering van de Nederlandse taal – de NBV21 de functie krijgen die de Statenvertaling ooit innam: dicht bij de mensen zodat ze Gods Woord kunnen kennen en doorleven.

Recent was ik in Antwerpen in het museum Plantin-Moretus. Dit museum laat de indrukwekkende gang zien van het drukken met loden letters en het uitgeven van de Bijbel, nadat Gutenberg in 1439 de boekdrukkunst uitvond. De Bijbel is vele malen gedrukt door drukkerij Plantin-Moretus. Christoffel Plantijn werd de officiële drukker van de Staten-Generaal en opende ook in de Noordelijke Nederlanden drukkerijen en een uitgeverij, onder meer in Kampen. Eeuwenlang werden talloze bijbels gedrukt met loden letters, vanuit het verlangen de Boodschap door te geven. In onze tijd biedt de digitale omwenteling nieuwe kansen om Gods Woord door te geven met nieuwe methoden.

Ik roem het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap voor zijn inzet om via de Nieuwe Bijbelvertaling in onze veranderende tijd een breed publiek bereiken. De herziene versie, de NBV21, geeft reden tot grote dankbaarheid. Moge onze God dit belangrijke werk zegenen.

Ds. Gerrit de Fijter was van 2004-2009 vice-preses en preses van de Generale Synode van de Protestantse Kerk. Vanaf 2009 is hij voorzitter van de Nationale Synode, die 40 kerken en geloofsgemeenschappen bereid heeft gevonden de ‘Verklaring van Verbondenheid’ te tekenen.

Lees meer reviews

 • Drs. Ilse Visser

  "De NBV is een kunstig en stevig bouwwerk, waaraan door veel experts is gewerkt. Zoals een bouwwerk onderhoud nodig heeft, geldt dat ook voor een bijbelvertaling."

  Lees meer
 • Prof. dr. Eric Peels

  "De NBV was goed, de NBV21 is echt beter. Meer bijbelgetrouw, zal men in sommige kringen zeggen. Mooier en consistenter, zal men in brede kring zeggen.”

  Lees meer
 • Dr. Theo van Staalduine

  "De vertaling is duidelijk meer brontekstgetrouw geworden, zowel in betekenis, als in het weergeven van woorden die er nu eenmaal staan."

  Lees meer

Ontdek de NBV21

Ontvang een week lang elke ochtend een nieuwe tekst mét overdenking uit de NBV21. Schrijf je nu in en ontvang vandaag je eerste email!

ontdek nbv21 journey iphone