Review

Jan Wolsheimer

“Het belangrijkste voordeel van de NBV21 is de leesbaarheid”

“Het vertalen van teksten uit de Bijbel is beslist niet eenvoudig. Ik kwam daar zelf achter toen ik tijdens mijn studie theologie teksten uit het Hebreeuws en het Grieks moest vertalen naar het Nederlands. De diepe verschillen in structuur tussen die talen en onze spreektaal dwingt de vertaler tot het maken van keuzes, anders zou de tekst onleesbaar worden. Soms stond ik als vertaler op een kruispunt, waarbij twee vertalingen mogelijk waren maar ik er slechts een kon kiezen. Die inzichten uit mijn studietijd hebben me een diep respect gegeven voor bijbelvertalers die een grote verantwoording hebben om de woorden van onze God zo goed mogelijk weer te geven in onze eigen taal.

 

Ik ben heel blij met de NBV21, die bij een eerste verkenning dichter bij de oorspronkelijke brontekst is gebleven dan zijn voorganger. Hoewel ik in de loop van de jaren erg van de teksten uit de NBV ben gaan houden, vind ik dit een verbetering. De NBV21 helpt de lezer om te verstaan wat er oorspronkelijk is geschreven, zonder daarbij onbegrijpelijke zinnen voort te brengen. Dat is echt vakwerk. Vertalen is altijd keuzes maken en daarom ingewikkeld en verantwoordelijk werk. Het is mooi om te zien dat de vertalers ook hebben geluisterd naar de opmerkingen van bijbellezers. Dat wordt bijvoorbeeld zichtbaar in het terugkeren van de zogenaamde eerbiedshoofdletters voor God, Jezus en de heilige Geest. Vertaaltechnisch beslist niet noodzakelijk, maar veel mensen hechten hier kennelijk toch aan.

 

“Het belangrijkste voordeel van de NBV21 is de leesbaarheid. Zinnen lopen veel beter en nodigen daardoor echt uit om te lezen – precies waar de Bijbel voor bedoeld is!”

Jan Wolsheimer Directeur Missie Nederland

Lees meer reviews

 • Drs. Ilse Visser

  "De NBV is een kunstig en stevig bouwwerk, waaraan door veel experts is gewerkt. Zoals een bouwwerk onderhoud nodig heeft, geldt dat ook voor een bijbelvertaling."

  Lees meer
 • Prof. dr. Eric Peels

  "De NBV was goed, de NBV21 is echt beter. Meer bijbelgetrouw, zal men in sommige kringen zeggen. Mooier en consistenter, zal men in brede kring zeggen.”

  Lees meer
 • Dr. Theo van Staalduine

  "De vertaling is duidelijk meer brontekstgetrouw geworden, zowel in betekenis, als in het weergeven van woorden die er nu eenmaal staan."

  Lees meer

Ontdek de NBV21

Ontvang een week lang elke ochtend een nieuwe tekst mét overdenking uit de NBV21. Schrijf je nu in en ontvang vandaag je eerste email!

ontdek nbv21 journey iphone